Gửi bài

Kính thông báo !

Bộ phận kỹ thuật web Ban TTTT đang xây dựng hệ thống đăng bài.

Tạm thời quý vị gửi mail trực tiếp đến:

daoluc107@gmail.com, thichchaudat@gmail.com

để kịp thời đưa tin. Sau khi hệ thống đăng bài hoàn thiện, chúng tôi sẽ gửi tài khoản đăng nhập đến từng cá nhân, đơn vị để tự chủ động đưa tin lên hệ thống.

Trân trọng !

lưu ý: Giảm dung lượng ảnh 615px để tối ưu tốc độ web trước khi đăng bài.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI