Hình avatar mừng Phật đản

Một số avatar được sưu tầm từ FB Thiết Kế Phật Giáo và các trang mạng xã hội. Phật tử có thể tải xuống thay hình đại diện để MỪNG PHẬT ĐẢN SANH.

Share this post:

Bài mới đăng

Comments are closed.