ĐÀ NẴNG: Lần đầu tiên tái hiện lễ rước Phật Đản sanh từ sau 1975

Chiều hôm qua, ngày 14-4 (18-5-2019), Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng (BTS) tổ chức Lễ rước Phật từ chùa Phổ Đà (đường Phan Chu Trinh) về chùa Pháp Lâm (đường Ông Ích Khiêm). Với sự tham gia diễu hành của hơn 5.000 tăng ni, Phật tử trong Lễ rước Phật. Quang lâm diễu hành rước Phật và chứng minh có  HT.Thích Như...

Đà Nẵng: Thông tư hướng dẫn diễu hành xe hoa Đại lễ Phật Đản.

Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng ban hành thông tư số 34/TT-BTS về hướng dẫn thực hiện và điều hành xe hoa cúng dường Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak DL.2019. Yêu cầu chung Để việc thực hiện, thiết trí, diễu hành xe hoa có tính thống nhất, bảo đảm an toàn, trang nghiêm. Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà...