Thông tư: Tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 – DL.2019

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ __________________ Số: 223/TT-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________________ Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019 THÔNG TƯ V/v Tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 – DL. 2019 ____________________________________ Kính...

Đà Nẵng:  Ban Trị sự PG thành phố tổ chức lễ tác pháp An cư

Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2019 (nhằm ngày 20/4/ÂL), Ban Trị sự GHPGVN thành phố trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp An cư cho chư Tăng toàn thành phố. Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Như Thọ, Hòa thượng Thích Huệ Thường – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh BTS PG thành phố; Hòa thượng Thích Từ Tánh – UV...

Danh sách các tiết mục văn nghệ trình diễn tối ngày 18/5/2019 (14.4.âl) và 19/5/2019 (15.4.âl)

DANH SÁCH CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ TRÌNH DIỄN TỐI NGÀY 18/5/2019 (14.4.AL) TẠI LỄ ĐÀI CHÍNH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG DO BAN VĂN HÓA GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG PHỤ TRÁCH   STT NỘI DUNG THỂ LOẠI TÁC GIẢ TRÌNH BÀY 1 VN Phật giáo sáng ngời hào quang Tốp ca + múa Quý Luân GĐPT Kỳ Viên 2 Múa Ấn Độ Múa Nhạc nền Đội VN Hải...

Thông báo v/v điều chỉnh phương án diễu hành xe hoa Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019

Trên cơ sở ý kiến làm việc với các ngành chức năng của thành phố do Ban tôn giáo tổ chức và để phù hợp với thực tế lộ trình diễu hành xe hoa chào mừng Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng chúng tôi thông báo điều chỉnh lộ trình và thời gian diễu hành xe...

THÔNG TƯ v/v tham gia Lễ Rước Phật kính mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 06 tháng 4 năm 2019 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  TP. ĐÀ NẴNG BAN TRỊ SỰSố: 20/TT-BTS THÔNG TƯ v/v tham gia Lễ Rước Phật kính mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2019   Kính gởi:     – Các Ban, ngành trực thuộc...

Đà Nẵng: Thông tư hướng dẫn diễu hành xe hoa Đại lễ Phật Đản.

Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng ban hành thông tư số 34/TT-BTS về hướng dẫn thực hiện và điều hành xe hoa cúng dường Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak DL.2019. Yêu cầu chung Để việc thực hiện, thiết trí, diễu hành xe hoa có tính thống nhất, bảo đảm an toàn, trang nghiêm. Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà...

THÔNG BẠCH v/v tổ chức An cư Kiết hạ PL.2563-DL.2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  TP. ĐÀ NẴNG      BAN TRỊ SỰ Số: 20/TT-BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 06 tháng 4 năm 2019 THÔNG BẠCH v/v tổ chức An cư Kiết hạ PL.2563-DL.2019   NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.   Kính gởi: – Ban Trị sự GHPGVN...

THÔNG TƯ v/v tham gia Lễ Rước Phật kính mừngĐại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  TP. ĐÀ NẴNG      BAN TRỊ SỰ Số: 34/TT-BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 06 tháng 5 năm 2019   THÔNG TƯ v/v tham gia Lễ Rước Phật kính mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2019     Kính gởi: – Các Ban,...

THÔNG TƯ hướng dẫn thực hiện và diễu hành xe hoa cúng dường Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak DL.2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  TP. ĐÀ NẴNG      BAN TRỊ SỰ Số: 34/TT-BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 03 tháng 5 năm 2019   THÔNG TƯ v/v hướng dẫn thực hiện và diễu hành xe hoa cúng dường Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak DL.2019   Kính...

Thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng Nhiệm kỳ V (2017 – 2022)

Ngày 07/6/2017, HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã ký quyết định chuẩn y thành phần nhân sự BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017 – 2022) gồm 2 vị chứng minh và 53 thành viên BTS do HT. Thích Chí Mãn làm Trưởng ban. GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI...