Link

1. Album hình ảnh Phật đản PL 2563 DL 2019 được chia sẻ bởi Phật tử Trần Văn Đức.

Ảnh Rước Phật 2019

https://drive.google.com/drive/folders/1wQzCd7dLk0DtJfuPO6P99obVniML5iLQ?fbclid=IwAR2Hd4zjbiYPw9h8Pk0EWP1qok7GF1jxZLJ_EHkDHbS4yZ2HArb7FfN45yk

Xe hoa mừng Phật đản

https://drive.google.com/drive/folders/1rVYgf0UHWQSaUNejV-jQ1a24JRy_HpLx?fbclid=IwAR3FBZh0ESOxcH6oinpZXmCbJAy3PolgzLQr6KqrPUNZJwSU6wsXOhYWMG0

2. Trường Phật học Đà Nẵng tổ chức hành hương Ấn Độ 2019 do Phật tử Công Thành cựu học viên Cư sĩ Trường Phật Học Đà Nẵng chia sẻ.

https://drive.google.com/open?id=1kJ0GOW1wKOpfH4c4fNvMrzS8Dw_Zh4-Z

3. Trường Phật học Đà Nẵng – ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2018

https://drive.google.com/open?id=1YlFnJtJcDeS81-SKQs0b72Wy8NjCE0bf