Chùa Linh Ứng Sơn Trà – Chốn tĩnh tâm của thành phố biển Đà Nẵng

Dù không theo tôn giáo nào nhưng vì hay theo mẹ đi chùa cầu an nên trong tâm tôi vẫn hướng Phật, ấy vậy mà chùa là điểm đến đầu tiên của tôi sau khi đặt chân tới Đà Nẵng. Thật sự đi đâu có đình chùa tôi cũng đều ưu tiên đi trước, “có thờ có thiêng có kiêng có lành” mà. Ngự trên đỉnh núi Bãi Bụt – bán...