Nên duy trì khóa cấm túc an cư tập trung 10 ngày

Facebookmail

Tôi rất mong muốn các vị lãnh đạo hàng năm đều tổ chức khóa cấm túc 10 ngày cho chư tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo TP, ban chuyên môn, 24 BTS Phật giáo quận huyện…

Lễ An Cư tại tổ đình Chúc Thánh-Hội An

TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Bình: “Nên duy trì khóa cấm túc an cư tập trung 10 ngày”

TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Bình: “Nên duy trì khóa cấm túc an cư tập trung 10 ngày”

Nói chung với Phật giáo TP, mong ước nhất và quan trọng là chúng ta phải quay lại xác định vai trò lãnh đạo của Phật giáo. Phải xác định vai trò của người lãnh đạo là gì, vì nhiều vị khi ra làm nhiều hoạt động rồi cứ nghĩ mình làm được việc Phật nhưng đó không phải là các Phật sự cần thiết. Theo đó, trước hết, người lãnh đạo phải có tu tập để cảm hóa người khác. Biết sử dụng người tài không phân biệt vùng miền, hệ phái; giao việc đúng người, không ôm đồm nhiều dễ đưa đến tình trạng bỏ bê, thiếu sự kiểm soát.

Thứ hai, chủ chương của Giáo hội là trẻ hóa, tuy nhiên chỉ trẻ hóa về mặt trình độ kiến thức, còn tu tập không có thì không có cái đức nhiếp chúng được, vì người trẻ giỏi nhưng thường có cái ngã lớn nên làm việc hay đụng nhau. Nếu muốn trẻ hóa thì nên giữ lại 1/3 những người lớn tuổi có kinh nghiệm, và hướng dẫn, chuyển giao trong sự kế thừa trong tinh thần tôn trọng bậc trưởng thượng.

Phật giáo ở vai trò lãnh đạo là việc Tăng sai, chứ không phải ham chức quyền, lợi lộc. Tiếp nữa là người khi ra làm việc phải biết dấn thân, phải hy sinh, tích cực phụng sự, đừng vì quyền lợi cá nhân mà nhiều khi đánh mất chính mình.

Tôi rất mong muốn các vị lãnh đạo hàng năm đều tổ chức khóa cấm túc 10 ngày cho chư tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo TP, ban chuyên môn, 24 BTS Phật giáo quận huyện, như vừa rồi BTS tổ chức để chư Tăng cùng nhau tu tập, buông bỏ hết mọi công việc, trở về một nơi cùng với nhau tu tập, cùng học hỏi, người lớn soi sáng cho người nhỏ và soi sáng cho nhau. Nên duy trì thường xuyên hàng năm vì tu là việc chính của người tu.

Về giáo dục tôi cũng ưu tư, mình nói giáo dục có ba cấp, không biết hệ thống đào tạo của chúng ta bị hỏng cái gì đó mà nhiều vị tốt nghiệp không ra làm việc được, phải chăng giáo trình khập khiễng, pháp học và pháp hành chưa đi đôi với nhau? Tôi nghĩ khi lên học viện nên học về chuyên môn và pháp học phải có pháp hành và nên có nội trú. Phải có người có tâm giáo dục quản lý, người quản lý về tu học phải có oai đức và ở luôn với các vị. Mình tu thì mình mới có oai đức hướng dẫn người khác chớ mình không nội trú thì làm sao mà hướng dẫn.

Theo giacngo.vn

Bài mới đăng

Comments are closed.