Danh sách các tiết mục văn nghệ trình diễn tối ngày 18/5/2019 (14.4.âl) và 19/5/2019 (15.4.âl)

DANH SÁCH CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ TRÌNH DIỄN TỐI NGÀY 18/5/2019 (14.4.AL) TẠI LỄ ĐÀI CHÍNH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG DO BAN VĂN HÓA GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG PHỤ TRÁCH   STT NỘI DUNG THỂ LOẠI TÁC GIẢ TRÌNH BÀY 1 VN Phật giáo sáng ngời hào quang Tốp ca + múa Quý Luân GĐPT Kỳ Viên 2 Múa Ấn Độ Múa Nhạc nền Đội VN Hải...

Kỹ năng viết tin, phóng sự

Nếu trước đây, bạn chưa từng viết tin bài, quay phim, chụp ảnh, nhưng bạn có tâm huyết để làm truyền thông Phật giáo, vậy là bạn đã có động lực; Hãy mạnh dạn chuyển tải ý tưởng thành nội dung văn bản, hình ảnh, đó là những xúc tác đầu tiên để làm truyền thông Phật giáo. Cách viết tin, bài như thế nào?...