Danh sách các tiết mục văn nghệ trình diễn tối ngày 18/5/2019 (14.4.âl) và 19/5/2019 (15.4.âl)

Facebookmail

DANH SÁCH CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ

TRÌNH DIỄN TỐI NGÀY 18/5/2019 (14.4.AL)

TẠI LỄ ĐÀI CHÍNH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG

DO BAN VĂN HÓA GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG PHỤ TRÁCH

 

STT NỘI DUNG THỂ

LOẠI

TÁC

GIẢ

TRÌNH

BÀY

1 VN Phật giáo sáng ngời

hào quang

Tốp ca

+ múa

Quý Luân GĐPT Kỳ Viên
2 Múa Ấn Độ Múa Nhạc nền Đội VN Hải Triều Âm
3 Thầy tôi Đơn ca SC Chúc Hiếu PT Kim Ánh
4 Tây Nguyên mừng Phật Đản Múa Uy Thi Ca GĐPT Thuận Thành
5 Nhân gian một cõi Đơn ca

+ múa

Nhạc ngoại

Lời: Khánh Ly

PT Đăng Khanh

+ Hải Triều Âm

6 Vũ khúc chư thiên Múa Nhạc nền Đội VN Hải Triều Âm
7 Vui trong ánh Đạo Đơn ca

+ múa

Hà Mai Tân PT. Cát Viên
8 Biết bao giờ Đơn ca Thích

Tâm Thường

PT. Thái Ánh
9 Hương sắc Việt Nam Múa Nhạc nền Đội VN Hải Triều Âm

(nhóm sinh viên)

10 Tiếng chuông chùa Đơn ca Nhạc: Vân Nho

Lời: T.Huệ Vinh

PT. Ngọc Sương

(GĐPT Kỳ Viên)

11 Sen thiêng Đơn ca

+ múa

PT. Hồng Minh +

Đội VN Hải Triều Âm

12 Tuổi trẻ Phật giáo Tốp ca

+ Múa

Thơ: T. Nhật Từ

Nhạc: Mặc Giang

GĐPT Thuận Thành

 

DANH SÁCH CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ

TRÌNH DIỄN TỐI NGÀY 19/5/2019 (15.4.AL)

TẠI LỄ ĐÀI CHÍNH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG

DO PHÂN BAN GĐPT ĐÀ NẴNG PHỤ TRÁCH

 

STT NỘI DUNG THỂ

LOẠI

TÁC

GIẢ

TRÌNH

BÀY

1 Thêm 1 lần hoa nở Hợp ca Phạm Thế Mỹ GĐPT Vĩnh An
2 Trăng tròn tháng tư Đơn ca Chúc Linh Đội TNVMS
3 Lung linh trăng rằm Múa Ng Nam Hiếu GĐPT Hải Hội
4 Quy kính Phật đà Song ca Giác An GĐPT Hòa Thọ
5 Rằm tháng tư Đơn ca Y Mai

Đặng Lê Nguyên

GĐPT Kim Quang
6 Vesak bừng sáng Múa Nhóm K6 GĐPT Vĩnh An
7 Em mừng Phật đản sanh Đơn ca Quý Luân GĐPT Pháp Lâm
8 Hương từ lan xa Tốp ca Trường Khánh Đội TNVMS
9 Thầy là niềm tin Đơn ca Vũ Ngọc Toản GĐPT quận Hòa Vang
10 Guốc mộc quê hương Múa Lê Xuân Bá GĐPT Bà Đa
11 VN phật giáo sáng ngời hào quang Đơn ca Quý Luân GĐPT quận Liên Chiểu
12 Phật Hoàng Trần Nhân Tông Múa Chúc Linh GĐPT Thanh Hải
13 A di đà Như Lai Đơn ca Nguyễn Đức GĐPT Pháp Hội
14 Rằm tháng tư Múa Nhạc nền GĐPT Tịnh Quang
15 Liên khúc Phật đản Tốp ca Nhiều tác giả GĐPT Tân Hòa
16 Chùa tôi Múa Chúc Linh GĐPT Nam Thành
17 Trăng tròn tháng tư Đơn ca+Múa Chúc Linh GĐPT Pháp Lâm
18 Hoa Từ Bi Đơn ca Trần Duy Hưng GĐPT Thanh Hải
19 Nương tựa thế tôn Múa Nhạc nền GĐPT Bát Nhã
20 Sáng tỏa ưu đàm Nhạc cảnh Hằng Vân GĐPT An Hải

 

Bài mới đăng

Comments are closed.