Sang sông

Facebookmail

Ta học Bát Nhã,
Ta chẳng hiểu gì…
Ta còn nghiền ngẫm…
Thấy mình ngu si !

Tự Tại Bồ Tát
Chiêm nghiệm bao lần
Mới ngộ năm uẩn
Huông hồ phàm nhân

Đời không vô tận
Nhưng biết trầm tư,
Giữ lòng an định
Nhập cùng Hư vô !

Thuyền sang bờ mới
Nhìn bên kia sông
Trầm luân vô thủy …
Tư bi ngợp hồn …

Nguyễn – Khắc Tiên -Tùng
Munich, 29 thang 1 năm 2021

Bài mới đăng

Comments are closed.