Các chùa trên địa bàn Phật Giáo quận Ngũ Hành Sơn chuẩn bị đại lễ Phật Đản Vessak 2019

Nhằm mục đích dâng lên cúng dường Đại lễ Phật Đản Vesak 2019, các chùa trong địa bàn Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn Tp. Đà Nẵng đang tích cực chuẩn bị treo cờ, đèn, kết hoa, làm lễ đài cùng bàn hương án tại Chùa và các nơi công cộng trong dịp Đại lễ Phật Đản Vesak 2019. Bàn Hương án chùa Huệ Quang thực...