Đà Nẵng: Các công văn và chỉ thị chống dịch Covid-19 tháng 7/2020

Facebookmail

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 xuất hiện ca nhiễm mới tại Đà Nẵng, sau đây là công văn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 & UBND thành phố Đà Nẵng gửi đến các tổ chức, cá nhân trong địa bàn thành phố.

Bài mới đăng

Comments are closed.