Thông tin các khóa tu dành cho học sinh, sinh viên được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 7/2022

Facebookmail

Chủ đề: Tìm về
Thời gian: ngày 22 đến 24/07/2022
Địa điểm: Chùa Bà Đa-Q.Ngũ Hành Sơn
Độ tuổi tham dự: 11-25
Lệ phí: miễn phí
Đơn vị tổ chức: Chùa Bà Đa
Liên hệ: Thầy Viên Thông 0905.607.768
Thông tin chi tiết: facebook.com/chuabada

Chủ đề: Con về bên Phật
Thời gian: ngày 30 đến 31/07/2022
Địa điểm: Chùa Huệ Quang-Q.Cẩm Lệ
Độ tuổi tham dự: 20-35
Lệ phí: miễn phí
Đơn vị tổ chức: BTS Phật giáo Q.Cẩm Lệ
Liên hệ: Thầy Hải Trí 0905.333.044
Thông tin chi tiết: facebook.com/ktmh.chuahuequang

Chủ đề: Ươm mầm tuệ giác
Thời gian: ngày 29 đến 31/07/2022
Địa điểm: Chùa Long Hoa-Q.Ngũ Hành Sơn
Độ tuổi tham dự: 16-25
Lệ phí: miễn phí
Đơn vị tổ chức: Chùa Long Hoa
Liên hệ: Thầy Tịnh Vương 0905.887.598
Thông tin chi tiết: facebook.com/thienthanquetla0105

 

 

Bài mới đăng

Comments are closed.