Thanh Khê: Thông bạch Hướng dẫn tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 – Dương Lịch 2019

Facebookmail

DỰ THẢO

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Q. THANH KHÊ

BAN TRỊ SỰ

VP: chùa Thanh Hà, 541 Trần Cao Vân, Đà Nẵng

Số:      /TB-BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Đà nẵng, Ngày    tháng 3 năm 2019

THÔNG BẠCH

Hướng dẫn tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 – Dương Lịch 2019

 

Kính gởi:  – Các Ban trực thuộc Ban Trị Sự GHPGVN Quận.

– Chư vị Trú Trì, Quý Tăng Ni, Ban Hộ Tự, Ban Điều Hành Đạo   Tràng, Ban Huynh Trưởng GĐPT các Tự Viện trong Quận.

 

Lễ Phật đản là đại lễ trọng đại được tổ chức hàng năm của các Phật tử trên toàn thế giới kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhằm truyền bá thông điệp hòa bình, lòng từ bi, và tinh thần hòa hợp cho nhân loại.

Phật đản 2019 năm nay, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vésak Liên Hợp Quốc với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”  từ ngày 12 – 14-5-2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Đại lễ Phật đản Vésak Liên Hợp Quốc là lễ hội văn hóa quốc tế đã được Đại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tôn giáo của thế giới vì hòa bình. Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là: Đức Phật đản sinh, thành đạo, và nhập Niết bàn, còn được gọi là Đại lễ Tam hợp. Đây là lần thứ 3, Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam: Lần thứ nhất năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội; lần thứ hai năm 2014 được tổ chức tại chùa Bái Đính, Ninh Bình.

– Căn cứ Thông bạch số       /TB/BTS ngày       tháng 3 năm 2019 của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng hướng dẫn tổ chức Đại Lễ Phật Đản Vésak  PL.2563 – DL.2019;

– Căn cứ Biên bản phiên họp mở rộng của Ban Trị sự GHPGVN quận ngày  23/3/2019 đã thống nhất kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vésak PL.2563 – DL.2019 của GHPGVN quận Thanh Khê;

– Nhằm mục đích thành kính cúng dường Phật Tổ vì đại nguyện cứu độ chúng sanh mà thị hiện trên cõi đời này; thực hành giáo pháp lục hòa cộng trụ, phát huy tinh thần tứ chúng đồng tu nhằm phụng sự chánh pháp, góp phần cầu nguyện thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận xin thông bạch kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak PL.2563 – DL.2019 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam quận Thanh Khê như sau:

 1. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Để Đại Lễ Phật Đản Vésak Liên Hợp Quốc PL.2563-DL.2019 được tổ chức hoành tráng, trang nghiêm, phong phú, đa dạng, trong tinh thần quần chúng hóa, lễ hội hóa; Ban Trị Sự GHPGVN Quận kêu gọi các Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự, các đơn vị cơ sở của Giáo hội Cử hành Tuần lễ Phật đản từ ngày 08 – 15/4/âl (tức từ 12/5 – 19/5/2019) với hình thức tổ chức như sau:

 1. Lễ đài, hương án:
 2. Lễ đài chính của GHPGVN Quận được thiết trí tại chùa Phổ Quang – Số 317 Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
 3. Tại các cơ sở tự viện: Mỗi đơn vị có thể thiết trí lễ đài, hương án tùy theo khả năng và nếu đủ điều kiện thì có thể thiết kế vườn Lâm Tỳ Ni, quyền môn để trang trí cờ, đèn cho tăng thêm phần trang nghiêm, trọng thể. Cờ Phật giáo được treo theo tường thành trước chùa cách cổng tam quan mỗi bên 200m.
 • Lưu ý : Các lễ đài, Hương án được thực hiện bắt đầu từ ngày 01/4/âl (tức 05/5/2019) và phải hoàn tất vào ngày 08/4/âl (tức 12/5/2019).
 1. Treo cờ, băng rôn, biểu ngữ:
 2. Cờ, băng rôn, biểu ngữ được treo tại các Lễ đài, hương án, quyền môn Tự viện và tại tư gia đồng bào theo đạo Phật. Cờ Phật giáo treo bên phải, cờ Tổ quốc được treo phía tay trái từ trong nhìn ra và phải lớn hơn cờ Phật giáo từ 01 đến 02 phân (nếu là cờ lớn).
 3. Trên đường Trường Chinh, đoạn từ ngã tư Trường Chinh – Nguyễn Phước Nguyên đến ngã tư Phước Tường dẫn vào Lễ đài chính của GHPGVN quận, cờ và ba nô được treo hai bên đường.
 4. Thời gian thực hiện: việc treo cờ, băng rôn, biểu ngữ, ba nô: từ ngày 01/4/âl đến hết ngày 16/4/âl (tức từ ngày 05 – 19/5/2019).
 5. Nội dung biểu ngữ – ba nô:
 • Biểu ngữ :
  • Kính mừng Đại Lễ Phật đản Vesak PL. 2563 – DL. 2019

–  Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội

            –  Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường Chư Phật

 • Ba nô:
  • Kính mừng Đại Lễ Phật đản Vesak PL. 2563 – DL. 2019
  • Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường Chư Phật
  • Trang nghiêm thế gian là trang nghiêm Tịnh độ

đ. Các ban ngành thuộc BTS GHPGVN quận, quý vị Trú trì, Ban Hộ tự các chùa/tịnh xá trong quận có trách nhiệm vận động các Gia đình đạo hữu Phật tử thực hiện việc treo cờ, ba nô, biểu ngữ cho được trọng thể.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG CÚNG DƯỜNG ĐẠI LỄ
 2. Thuyết giảng – Nghi lễ :
 3. Thuyết giảng: Các tự viện có nhu cầu thuyết giảng xin liên hệ trước với Thượng Tọa Thích Từ Nghiêm – Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. Đà Nẵng hoặc Đại Đức Thích Hạnh Tấn – Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN quận Thanh Khê từ ngày 01/4/âl 10/4/âl để sắp xếp cung thỉnh Giảng sư.
 4. Nghi lễ: Các tự viện có nhu cầu cung thỉnh Chư Tôn Đức chứng minh và phụng hành nghi lễ liên hệ Thượng Tọa Thích Minh Thành – Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN TP Đà Nẵng hoặc Thượng Tọa Thích Giải Quang – Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN Quận Thanh Khê từ ngày 01/4/âl – 10/4/âl để sắp xếp.
 5. Lịch thuyết giảng và chứng minh lễ : từ ngày 08 15/4/âl (tức từ ngày 12 – 19/5/2019).
 6. Văn hóa, văn nghệ :
 7. Phân Ban GĐPT Quận phối hợp GĐPT các chùa tổ chức quảng bá các hình ảnh sinh hoạt văn hóa liên quan đến Đại Lễ Phật Đản và tổ chức chương trình văn nghệ “Đón Mừng Đản Sanh” trình diễn tại lễ đài chính vào tối 15/4/ âl (tức 19/5/2019).
 8. GĐPT các chùa tổ chức quảng bá các hình ảnh sinh hoạt văn hóa liên quan đến Đại Lễ và tổ chức chương trình văn nghệ “Đón Mừng Đản Sanh” trình diễn tại các chùa cơ sở từ 08/4/âl – 14/4/âl (tức từ 12 – 18/5/2019).
 9. Từ thiện xã hội :

Thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ nhân mùa Phật Đản và góp phần cùng với thành phố thực hiện chương trình “Thành Phố 04 An”, Ban Trị Sự kính đề nghị chư Tôn đức Tăng Ni Trú Trì các tự viện vận động tín đồ Phật tử tham gia các hoạt động từ thiện xã hội như xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, thăm viếng, tặng quà tại các bệnh viện, trại dưỡng lão, người tàn tật, người nghèo neo đơn, trẻ mồ côi và các đạo hữu Phật tử có công với đạo pháp và dân tộc hiện có cuộc sống khó khăn, vv…..

 1. Diễu hành xe hoa :
 2. Số lượng : dự kiến từ 5 xe trở lên do BTS GHPGVN quận và các chùa cơ sở hoặc các đạo tràng Phật tử đăng ký thực hiện:
 3. Thời gian

– Thời gian đăng ký : hạn chót là ngày 15/3/âm lịch (tức 19/4/2019) để Ban Tổ chức biết số lượng cụ thể, lập kế hoạch điều hành đăng ký lộ trình với các cơ quan hữu trách có thẩm quyền.

– Thời gian hoàn thành xe hoa : hạn chót là ngày 10/4/âl (tức 14/5/2019).

– Thời gian diễu hành xe hoa của GHPGVN quận là từ 17h00 – 22h00 vào hai đêm 12 và 14 tháng 4 âm lịch (tức 2 đêm 16 và 18/5/2019).

 1. Lộ trình diễu hành xe hoa: Ban điều hành xe hoa của đoàn xe hoa GHPGVN quận lập kế hoạch điều hành diễu hành xe hoa trình Ban Tổ chức thông qua và đăng ký lộ trình với các UBND Quận để việc diễu hành được thuận lợi.

                                   III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ

 1. Chương trình tuần lễ Phật Đản :
 2. T ngày 08/4 âl – 14/4 âl (tức từ 12 – 18/5/2019) : Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tại chùa Phổ QuangLễ đài chính của GHPGVN Quận (do Ban Nghi lễ GHPGVN Quận phân công các chùa/tịnh xá trong quận cùng với chư Tăng và Phật tử các Đạo tràng chùa Phổ Quang phụ trách):

+ 14h00 ngày 08/4 âl : Lễ khai kinh và tụng Cuốn 1.

+ 14h00 các ngày từ : 08/4 âl (12/5/2019) đến 13/4 âl (17/5/2019) : Luân phiên  Tụng kinh Pháp Hoa từ Cuốn 2 – Cuốn 7.

 1. Ngày 12/4/âl (16/5/2018):

–  08h30: Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN Quận Thanh Khê thăm các lễ đài tiêu biểu của các chùa trên địa bàn quận.

–  16h00: Ban Tổ chức đón tiếp các phái đoàn Đại biểu Chính quyền, Mặt trận, các cơ quan đoàn thể, các Tôn giáo bạn vv… đến chúc mừng Phật Đản tại Lễ đài chính của GHPGVN Quận chùa Phổ Quang.

 1. Ngày 14/4/âl (18/5/2018):
 • 05h00: Chư Tôn Đức Tăng Ni, Tín đồ, Đạo tràng, cư sĩ Phật tử, GĐPT tại các cơ sở tự viện trong quận vân tập về lễ đài chính tại chùa Phổ Quang theo đội ngũ, dẫn đầu là Đại kỳ Phật giáo và biểu ngữ “Kính mừng Đại Lễ Phật Đản Vésak 2563 – DL. 2019” để dự lễ chính thức.
 • 06h00: lễ chính thức mừng Đức Phật Đản Sanh (có chương trình riêng).
 1. Ngày 15/4/âl (tức ngày 19/05/2019) :

+ 04h00: Tất cả cáctự viện trong toàn thành phố cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã rước lễ Đản sanh.

+ 05h00: Chư Tăng Ni, tín đồ, đạo tràng cư sĩ Phật tử, GĐPT các chùa, tịnh xá thuộc GHPGVN quận có mặt tại chùa chùa Pháp Lâm – 574 Ông Ích Khiêm Đà nẵng,  theo đội ngũ, dẫn đầu là Đại kỳ Phật giáo, biểu ngữ “Kính mừng Đại Lễ Phật Đản Vésak PL. 2563 – DL. 2019” để dự lễ chính thức của Phật giáo thành phố.

đ. Tại các chùa/tịnh xá trong quận :

Chương trình Tuần Lễ Đại lễ Phật đản Vésak PL. 2563 tại các chùa/tịnh xá trong quận cũng được bắt đầu từ Từ ngày 08/4/âl 15/4/âl (tức từ 12 19/5/2019) nhưng tùy tình hình thực tế tại địa phương mà mà tùy nghi linh động tổ chức thực hiện cho phù hợp về thời gian cũng như các hoạt động cúng dường Đại lễ.

 1. Chương trình lễ chính thức :
 2. Lễ chính thức của GHPGVN quận : bắt đầu lúc 06h00 ngày 14/4 ÂL :

+ Phần nghi thức:

 • Cung thỉnh Chư Tôn đức cùng quan khách quang lâm lễ đài.
 • Giới thiệu chương trình.
 • Niệm Phật.
 • Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự.
 • Chiêm ngưỡng Quốc kỳ và Phật giáo kỳ.
 • Phút tưởng niệm Chư Thánh tử đạo , các anh hùng liệt sĩ.
 • Dâng hoa cúng Phật.
 • Tuyên đọc Thông điệp Phật đản Vésak 2019 của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc.
 • Tuyên đọc thông điệp Phật đản PL.2563 của Đức Pháp Chủ GHPGVN.
 • Đọc diễn văn Phật đản PL.2563 của HT. Chủ Tịch HĐTS GHPGVN.
 • Phát biểu của đại diện chính quyền, mặt trận.

+  Phần nghi lễ:

 • Cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã
 • Niệm hương Bạch Phật
 • Phút nhập Từ Bi Quán
 • Nghi thức Đản sanh
 • Hồi hướng công đức
 • Thả bồ câu và bong bóng cầu nguyện hòa bình
 • Cảm tạ của Ban tổ chức.
 • Sau lễ chính thức, phái đoàn các đơn vị tuần tự diễu hành qua trước lễ đài chính để về lại đơn vị cơ sở trong sự trang nghiêm và trật tự.
 1. L chính thc ti các chùa cơ s :

Chương trình Lễ chính thức Đại lễ Phật đản tại các chùa/tịnh xá trong quận được thực hiện theo đúng chương trình quy định thống nhất cho cả nước tại Thông bạch số 031/TB/HĐTS ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại Lễ Phật Đản Vésak  PL.2563 – DL.2019 (như Chương trình lễ chính thức của GHPGVN quận) và được bắt đầu từ ngày 08/4/âl cho đến hết ngày 15/4/âl (tức từ 12/5 – 19/5/2019).

Về thời điểm cử hành Lễ chính thức do quý chùa/tịnh xá quyết định nhưng không được trùng với thời điểm cử hành Lễ chính thức của GHPGVN quận và GHPGVN thành phố (tức lúc 06h30 ngày 14/4/ÂL và lúc 06h00 ngày 15/4/ÂL – phải trước hoặc sau Lễ chính thức của GHPGVN quận và thành phố).

 1.                    BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ
 2. Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản GHPGVN Quận/huyện do Ban Trị sự GHPGVN các quận/huyện thành lập và chỉ đạo thực hiện (danh sách đính kèm).
 3. Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản tại các tự viện doTrú trì, Ban Hộ tự tại cơ sở thành lập và chỉ đạo thực hiện.
 4.           BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 5. Trên cơ sở Thông Bạch này, quý vị Trụ Trì, Ban Hộ tự các chùa/tịnh xá trong quận lập kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vésak Liên Hiệp Quốc PL.2563, gửi đăng ký với UBND phường sở tại để được giúp đỡ.
 6. Nếu có chương trình diễu hành xe hoa, quý Ban báo trình và đăng ký lộ trình với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về số lượng, lộ trình và thời gian để được hỗ trợ.
 7. Liên hệ với các cơ quan thông tấn, truyền thông để đăng ký tổ chức truyền thanh, truyền hình chương trình Đại lễ Phật đản tại địa phương.
 8. Nếu địa phương nào có khó khăn trong việc tổ chức Đại lễ Phật đản, quý Ban cần báo cáo kịp thời về Văn phòng BTS GHPGVN quận để được hỗ trợ.

Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê kính đề nghị chư Tôn đức Tăng Ni, các ban ngành trực thuộc, các chùa/tịnh xá và toàn thể đồng bào Phật tử trong quận hoan hỷ phát tâm cúng dường công đức, trí tuệ, phát huy tinh thần yêu nước, phụng đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thể hiện tinh thần “Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, “Trang nghiêm thế gian là trang nghiêm Tịnh độ” để việc tổ chức Đại lễ Phật đản Vésak PL.2563 – DL.2019 được thành tựu viên mãn.

Kính chúc quý vị được mọi sự an lành trong mùa Khánh Đản.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT./.

Nơi nhận:

– Như trên “để thực hiện”;

– BTS GHPGVN TP “để báo cáo”;

– UBND, UBMTTQ quận TK;

– PNV – Ban Tôn giáo quận TK;

– Công an quận TK;

– UBND, UBMTTQ 10 phường trong quận.       

                  “để kính tường và giúp đỡ”;

– Lưu VP.

TM. BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BANHòa Thượng THÍCH THIỆN TOÀN

 

Ban TTTT Quận Thanh Khê

Bài liên quan

Comments are closed.