banner vulan

THÔNG BẠCH Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật Lịch: 2561 – Dương Lịch: 2017

Thứ bảy - 29/04/2017 22:30

Căn cứ Thông bạch số 37/2017/TB.HĐTS ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2561 - DL.2017;
-Căn cứ phiên họp Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng ngày 29/3/2017, Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng thống nhất kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561-DL.2017 tại thành phố Đà Nẵng như sau:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  TP. ĐÀ NẴNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           BAN TRỊ SỰ                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

 
       
     
   
                         Số: 22/TB-BTS                                                    
                                                                                                                Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2017
 
THÔNG BẠCH
Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật Lịch: 2561 – Dương Lịch: 2017
 
        
                                       Kính gởi:
                                       - Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự;
                                       - Các Ban, ngành trực thuộc Ban Trị Sự ;
                                       - Ban Trị sự GHPGVN tại các quận/huyện;
                                       - Chư Tôn đức Tăng Ni trú trì;
                                       - Ban giám hiệu và Tăng ni sinh trường TCPH Đà Nẵng;
                                       - Ban Hộ tự, Đạo tràng, Ban huynh trưởng GĐPT các Tự viện.
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 
-Căn cứ Thông bạch số 37/2017/TB.HĐTS ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2561 - DL.2017;
-Căn cứ phiên họp Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng ngày  29/3/2017, Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng thống nhất kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561-DL.2017 tại thành phố Đà Nẵng như sau:
I. MỤC ĐÍCH:
- Thành kính cúng dường Phật Tổ vì đại nguyện cứu độ chúng sanh mà thị hiện.
- Phát huy Pháp Lục Hòa phụng sự chánh pháp.
- Cầu nguyện thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc.
II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
- Tổ chức và điều hành chung: Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng.
- Tại các quận/huyện: Ban Trị sự  GHPGVN cấp quận/huyện.
- Tại các Tự viện: Quý vị Trú trì, Ban Hộ tự đảm trách.
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
Để hình thức tổ chức Đại Lễ Phật Đản mang tính phong phú, đa dạng trong tinh thần quần chúng hóa, lễ hội hóa, Ban Trị Sự GHPGVN tp. Đà Nẵng kêu gọi các Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN các quận/huyện; các đơn vị cơ sở của Giáo hội Cử hành Tuần lễ Phật đản từ ngày 08 đến 15/4/Đinh Dậu (03/5/2017 đến ngày 10/5/2017).
Trên tinh thần đó, hình thức cúng dường Đại lễ Phật Đản PL.2561-DL.2017 được tổ chức như sau:
1. Lễ đài, hương án:
a. Lễ đài chính: Lễ đài chính của Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng được thiết trí tại Chùa Pháp Lâm, 574 Ông Ích Khiêm, tp. Đà Nẵng.
b. Lễ đài của các quận/huyện: Mỗi quận/huyện thiết trí một Lễ đài chính với sự tham gia của Tăng Ni Phật tử các cơ sở trực thuộc.
c. Tại các Tự viện: 
Mỗi cơ sở thiết trí lễ đài, vườn Lâm Tỳ Ni hoặc hương án, quyền môn tùy theo khả năng và điều kiện để tăng thêm phần trang nghiêm, trọng thể.
2. Treo cờ, băng rôn, biểu ngữ:  
-Treo cờ tại các Lễ đài, hương án, quyền môn Tự viện và tại tư gia đồng bào theo đạo Phật.
-Các tự viện treo băng rôn ngang cổng chùa hoặc treo băng rôn, pano, cờ Phật giáo dọc theo tường rào bên cổng chùa.
-Các ban ngành, Ban Trị sự GHPGVN các quận/huyện, quý vị Trú trì, Ban Hộ tự các tự viện có trách nhiệm vận động các Gia đình đạo hữu Phật tử thực hiện việc treo cờ cho được trọng thể.
Để việc treo cờ được trang nghiêm, cờ Tổ quốc bên tay trái, cờ Phật giáo bên tay phải (từ mặt chính diện nhìn ra).
Thời gian thực hiện: từ ngày 01/4 âm lịch đến hết ngày 16/4 âm lịch (26/4/2017 đến ngày 11/5/2017)
*  Nội dung biểu ngữ:
1. Kính mừng Đại Lễ Phật đản PL. 2561
2. Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.
3. Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường Chư Phật.
IV. HOẠT ĐỘNG CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN:
1. Thuyết giảng và nghi lễ:
          a/ Thuyết giảng: từ ngày 01 đến hết ngày 15/4 âm lịch: Các cơ sở Phật giáo có nhu cầu thuyết giảng xin liên hệ trước với Thượng tọa Thích Từ Nghiêm - Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tp. Đà Nẵng từ ngày 01/4/âl đến 10/4/âl để sắp xếp cung thỉnh giảng sư.
          b/ Nghi lễ: Các đơn vị cung thỉnh nghi lễ liên hệ Thượng tọa Thích Minh Thành - Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/4/âl đến 10/4/âl.
          c/ Đặt vòng hoa tưởng niệm: Ban Trị Sự GHPGVN tp. Đà Nẵng sẽ tổ chức đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài 2/9 vào lúc 07 giờ 30 ngày 13/4/âm lịch (08/5/2017).
2. Về các hoạt động Hội diễn văn hóa, văn nghệ, triển lãm (từ 8.4 đến 15.4 âl):
Ban Văn hóa Phật giáo, Ban Thông tin truyền thông, Ban Hoằng pháp và Ban HDPT phối hợp tổ chức quảng bá các hình ảnh, sinh hoạt văn hóa liên quan đến đại lễ Phật đản và tổ chức chương trình văn nghệ “Đón Mừng Đản Sanh PL. 2561” trình diễn tại lễ đài chính vào tối 15 tháng 4 âm lịch (nhằm ngày 10/05/2017).
3. Hoạt động từ thiện:
Để thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ nhân mùa Phật Đản và cùng với thành phố thực hiện thành công chương trình “thành phố 04 An”. Ban Trị sự kính đề nghị chư Tôn đức Tăng Ni trú trì các tự viện vận động tín đồ Phật tử tham gia các hoạt động từ thiện xã hội như xây dựng nhà tình thương, nhà Đại Đoàn kết, thăm viếng, tặng quà tại các bệnh viện, trại dưỡng lão, người tàn tật, người nghèo, trẻ mồ côi, thương binh liệt sĩ và các đạo hữu Phật tử có công với Đạo Pháp, v.v..
- Trung tâm y tế từ thiện Tuệ Tĩnh đường Pháp Lâm phụ trách khám bệnh và phát thuốc miễn phí thêm cho đồng bào nghèo trong dịp Đại lễ.
V. CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN:
Lễ đài, quyền môn, hương án: được thiết trí bắt đầu từ ngày 01/4 và phải hoàn thành trước ngày 10/4 âm lịch. 
CHƯƠNG TRÌNH
01. Ngày 08/4 âm lịch (03/5/2017):
- 14h00: Lễ Khai kinh - Tụng kinh Pháp Hoa
(Ban Nghi lễ GHPGVN tp. Đà Nẵng và chư Tăng chùa Pháp Lâm phụ trách)
02. Ngày 13/4 âm lịch (tức ngày 08/5/2017)
- 07h30: Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm 2/9.
03. Ngày 14/4 âm lịch (tức ngày 09/5/2017)
- 15h00: Ban Trị sự và Ban Tổ chức đón tiếp các đoàn đại biểu chính quyền, mặt trận, các cơ quan đoàn thể, các tôn giáo bạn, v.v.. đến chúc mừng Phật đản và thăm viếng lễ đài chính (Chùa Pháp Lâm).
- 18h00: Tổ chức Lễ Mộc Dục, lễ tưởng niệm Chư Thánh tử đạo, rước ánh sáng trí tuệ (Ban Nghi lễ phụ trách).
- 18h30: Thuyết pháp về ý nghĩa Đại Lễ Phật đản (tại chùa Pháp Lâm)
              (Ban Hoằng pháp GHPGVN tp. Đà Nẵng phụ trách).
+ Riêng tại các quận/huyện tổ chức Đại lễ Phật đản trong thời gian từ ngày 08/4 âm lịch đến 15/4 âm lịch (trước hoặc sau Lễ chính thức của Ban Trị sự thành phố).
04. Ngày 15/4 âm lịch (tức ngày 10/5/2017) : Lễ chính thức.
- 04h00: Tất cả các tự viện trong toàn thành phố cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã rước lễ Đản sanh.
- 05h00: Chư Tôn Đức Tăng Ni, tín đồ, đạo tràng, cư sĩ Phật tử, GĐPT  thuộc các cơ sở Phật giáo trong thành phố vân tập về Lễ đài chính tại chùa Pháp Lâm theo đội ngũ, dẫn đầu là Đại kỳ Phật giáo, biểu ngữ “Kính mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2561”
- 06h00: Lễ chính thức mừng Phật đản sanh PL.2561.
                   + Phần nghi thức:
 • Cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã , cung thỉnh Chư Tôn đức cùng quan khách quang lâm lễ đài chính.
 • Giới thiệu chương trình.
 • Niệm Phật.
 • Tuyên bố lý do - giới thiệu thành phần tham dự.
 • Chiêm ngưỡng Quốc kỳ và Phật giáo kỳ.
 • Phút tưởng niệm Chư Thánh tử đạo , các anh hùng liệt sĩ.
 • Dâng hoa cúng Phật.
 • Tuyên đọc thông điệp Phật đản PL.2561 của Đức Pháp Chủ.
 • Đọc diễn văn Phật đản PL.2561 của HĐTS GHPGVN.
 • Phát biểu của đại diện chính quyền, mặt trận.
+ Phần nghi lễ:
 • Cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã
 • Niệm hương Bạch Phật
 • Phút nhập Từ Bi Quán
 • Nghi thức Đản sanh
 • Hồi hướng công đức
 • Cảm tạ của Ban tổ chức.
- 19h30: Văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản (tại Chùa Pháp Lâm).
                             (Phân Ban GĐPT Đà Nẵng phụ trách)
 
VI. BAN TỔ CHỨC:
1. Thành phần:          — Thành phố: Quý vị thành viên Ban Trị Sự GHPGVN thành phố.
— Quận/huyện: Ban Trị sự GHPGVN các quận/huyện
— Các tự viện: Trú trì, Ban Hộ tự, Ban Huynh trưởng GĐPT, đạo tràng Phật tử.
2. Nhiệm vụ:
       - Lập phương án cụ thể cho ngày Đại lễ, từng tiểu ban có kế hoạch để thực hiện và phối hợp thực hiện chương trình theo phương án chung.
       - Liên lạc, hướng dẫn các đơn vị quận/huyện, các tự viện liên hệ với các cơ quan chức năng để được giúp đỡ. Nếu có những ách tắc phát sinh thì khẩn trương trình Ban Trị sự GHPGVN thành phố để có kế hoạch hỗ trợ.
        Nhân dịp Đại lễ này, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng kính mong chư Tôn đức Tăng Ni, các ban ngành trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN các quận/huyện, các Tự viện và toàn thể đồng bào Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường công đức, trí tuệ vào việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 được thành tựu viên mãn.
Kính chúc quý vị được mọi sự an lành trong mùa Khánh Đản.
 
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
 
 
                                                                                    TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG

 
Nơi nhận:
- Như trên “để thực hiện”;
- HĐTS GHPGVN “để báo cáo”;
- UBND, UBMTTQVN tp. Đà Nẵng;
- Ban Tôn giáo tp. Đà Nẵng;
- Phòng ANXH Công an tp. Đà Nẵng;
- UBND, UBMTTQ, CA các quận, huyện       
         “để kính tường và giúp đỡ”;
- Lưu VP.
                                                                              PHÓ TRƯỞNG BAN Kiêm T.BAN TĂNG SỰ
 
 
 
 
 
                                                                                      Hòa thượng THÍCH CHÍ MÃN

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
 •   Đang truy cập 60
 
 •   Hôm nay 408
 •   Tháng hiện tại 44,794
 •   Tổng lượt truy cập 4,826,041