Thông báo: V/v tổ chức Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG Số: 21/TB/BHPTƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023   THÔNG BÁO V/v tổ chức Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng   Kính...

Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN tổ chức Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp tại thành phố Đà Nẵng.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chấp thuận về mặt nguyên tắc cho phép Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN tổ chức Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng. #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align:...

THÔNG BÁO v/v tham dự khóa sinh hoạt hành chánh Giáo hội của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng

Nghị quyết Hội nghị kỳ 2 Hội đồng Trị sự khóa IX

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ————- Số : 626/NQ-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ KỲ 2 HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ KHÓA IX Hội nghị Kỳ 2 Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam...

Thông bạch Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2566 – DL.2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ——— Số: 317/TB-HĐTS  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc———— Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022 THÔNG BẠCH V/v Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2566 – DL.2022 ———————————– Kính gửi: Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự...

Thông bạch: Tổ chức an cư kết hạ – Phật lịch 2566

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ —————- Số: 108/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————— Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2022 THÔNG BẠCH Tổ chức an cư kết hạ – Phật lịch 2566 Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố. Căn...

THÔNG BÁO v/v tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (1981-2021)

THÔNG BÁO v/v tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (1981-2021)  

Thông tư: Về việc điều chỉnh hình thức tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN theo hình thức trực tuyến

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _____________ Số: 245/TT-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021 THÔNG TƯ Về việc điều chỉnh hình thức tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo...

Thông bạch: Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2565 – DL.2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _____________ Số: 193/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________ Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021 THÔNG BẠCH V/v Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2565 – DL.2021 __________________ Kính gửi: – Ban, Viện Trung ương; – Ban Trị sự GHPGVN...

THÔNG BÁO v/v hướng dẫn tấn phong Giáo phẩm năm 2021