Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN tổ chức Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp tại thành phố Đà Nẵng.

Facebookmail

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chấp thuận về mặt nguyên tắc cho phép Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN tổ chức Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng.

Bài mới đăng

Comments are closed.