Thông báo: V/v tổ chức Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng

Facebookmail

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

Số: 21/TB/BHPTƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng

 

Kính gửi: Ban Hoằng pháp GHPGVN các tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) của Ban Hoằng pháp Trung ương  GHPGVN.

Căn cứ Công văn số: 469/CV.HĐTS, ngày 23/10/2023 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN V/v chấp thuận cho Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2023 tại TP. Đà Nẵng.

Căn cứ Công văn số: 2010/TGGCP-PG ngày 06 tháng 11 năm 2023 V/v Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN tổ chức khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp tại thành phố Đà Nẵng.

Để công tác tổ chức khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng được triển khai kịp thời và thành công, Ban Hoằng pháp Trung ương xin thông báo đến chư Tôn đức Ban Hoằng pháp GHPGVN các tỉnh, thành khu vực miền Trung (từ Quảng Trị – Bình Thuận) và 05 tỉnh, thành khu vực Tây Nguyên thời gian tổ chức như sau:

1. Thời gian:

– Tại thành phố Đà Nẵng: Từ ngày 15-17/12/2023 (03–05/11 năm Quý Mão).

–  Tập huấn online:  Từ ngày 07- 09/12/2023(25-27/10 năm Quý Mão).

– Đón tiếp Đại biểu: Chư Tôn đức Tăng, Ni và quý Đại biểu có mặt tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 14/12/2023 (02/11 năm Quý Mão).

2. Địa điểm: Hội Trường Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng

(Chùa Pháp Lâm, số 574 Ông Ích Khiêm, TP. Đà Nẵng)

3. Thành phần tham dự: Chư Tôn đức Tăng, Ni Ban Hoằng Pháp Trung ương, chư Tăng, Ni thành viên Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành khu vực miền Trung (từ Quảng Trị – Bình Thuận) và 05 tỉnh, thành khu vực Tây Nguyên, mỗi tỉnh cử 15 – 20 Đại biểu tham dự và Quý Tăng, Ni giảng sinh khóa Đào tạo Cao cấp Giảng sư.

4. Phương tiện đi lại: Tự túc.

5. Cư trú & ẩm thực: Cư trú, ẩm thực Ban Tổ chức cúng dường.

6. Phương thức thực hiện: Quý Ban lập danh sách các thành viên, Đại biểu tham dự theo biểu mẫu như sau:

Số TT Đạo hiệu (giáo phẩm) Thế danh Năm sinh Chức vụ Địa chỉ Số ĐT và Zalo
01            

Danh sách Đoàn hoan hỷ ghi rõ chức vụ, số điện thoại di động và Zalo của các Đại biểu để Ban Tổ chức tiện việc sắp xếp và liên lạc.

7. Thời gian gửi danh sách đoàn:

– Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30/11/2023 (nhằm ngày 18/10 năm Quý Mão). Để thuận tiện cập nhật danh sách đoàn Quý Ban hoan hỷ gởi qua số zalo: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

– Mọi thông tin chi tiết xin hoan hỷ liên hệ:

TT. Thích Minh Nhẫn: 0982760624. Zalo: 0982760624

(Phó ban kiêm Chánh Thư ký BHPTW)

ĐĐ. Thích Minh Ân: 0906320678 (Phó Thư ký – Chánh VP BHPTW)

ĐĐ. Thích Thanh Bảo: 0906484410 (Phó Thư ký – Chánh VP BTS TP. Đà Nẵng)

 

Kính mong Quý Ban hoan hỷ triển khai nội dung Thông báo này để Hội thảo và khóa tập huấn được thành tựu viên mãn.

Nơi nhận:      

– Như trên “để thực hiện”

– Ban TT Ban HP “để biết”

– Lưu VP.

TM. BAN HOẰNG PHÁP TƯ GHPGVN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS

TRƯỞNG BAN

 

Hòa thượng THÍCH BẢO NGHIÊM

Bài mới đăng

Comments are closed.