Thông tư v/v điều chỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản An cư Kiết hạ PL. 2565 và thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Facebookmail

Thông tư v/v điều chỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản An cư Kiết hạ PL. 2565

và thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Bài mới đăng

Comments are closed.