Về Phía Mặt Trời (Bộ phim về Cố Đại lão HT. Thích Trí Tịnh)

Facebookmail

Đây là bộ phim được dàn dựng tái hiện cuộc đời và công hạnh của cố Hoà Thượng THÍCH TRÍ TỊNH – được xem như Tam Tạng Pháp Sư của Việt Nam trong thời kỳ cận đại, đã hiện thân trọn vẹn cả cuộc đời với công hạnh Bồ Tát, ý quyết cầu liên đài thượng phẩm.

Bài mới đăng

Comments are closed.