[Video] Chicago: Có một ngôi chùa Việt trong lòng nước Mỹ

Facebookmail

Có một ngôi chùa trong lòng nước Mỹ. Nơi ấy, không chỉ là một môi trường tu học tâm linh mà con là ngôi nhà để cộng đồng Việt Nam xa xứ quay về tìm lại chút hương quê; là nơi ươm mầm tiếng Việt cho bao thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên từ nước Mỹ; là nơi dưỡng nuôi và truyền bá văn hóa Việt Nam mấy ngàn năm văn hiến – đó là ngôi chùa Trúc Lâm tại thành phố Chicago – Hoa Kỳ, do Thượng tọa Thích Thông Viên trú trì.

Nguyên Tâm

Bài mới đăng

Comments are closed.