Lời tưởng niệm HT. Thích Thiện Nguyện của BTS GHPGVN Tp. Đà Nẵng

Facebookmail
truyniem-39Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam,
Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại đức Tăng Ni,
Kính thưa quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền.
Kính thưa đồng bào Phật tử các giới!

Kính bạch Giác linh Hòa thượng,

Trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, trước khi cử hành Lễ cung tống kim quan Hòa thượng Trà Tỳ, chúng tôi thay mặt Ban Trị sự và Tăng ni, Phật tử Đà Nẵng có đôi lời tưởng niệm đến Giác Linh Hòa Thượng..
Vầng nguyệt đã lặn mây!
Hoa đàm vừa rụng suối!
Bãi Bụt hôm nay trãi nắng vàng,
Linh Ứng cảnh vật đượm màu tang,
Từ vùng đất địa linh nhân kiệt, Núi Ngũ Hành một thuở vang danh, vùng đất mới một thời lập nghiệp, chốn Linh Ứng một đời thọ mạng, Hòa Thượng đã hiện thân hiền sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần. Thuở ấu niên, Phật pháp một lòng, tâm cầu học đạo, chí xuất trần ươm mầm giải thoát. Năm 19 phát nguyện quy y đầu Phật, đức tôn sư Trí Hữu ban Pháp hiệu Thiện Nguyện.
Với chí nguyện Đại thừa, Hòa thượng quyết dấn thân phụng sự cõi trần, đạo đời hòa quyện một thể viên dung. Hòa thượng đã tùy duyên hóa độ, tục diệm truyền đăng, nêu chí cả tông phong vĩnh chấn, quyết tô bồi Tổ ấn trùng quang, đạo vàng tỏa rạng. Phát huy chân lý, tích cực hoằng khai Phật pháp qua các thời kỳ lịch sử  khác nhau.
Trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, Hòa thượng luôn luôn tích cực góp phần xây dựng ngôi nhà GHPGVN nói chung và Phật giáo thành phố Đà Nẵng nói riêng ngày càng phát triển bền vững. Trên cương vị Trú Trì, Hòa thượng đã phát nguyện Khai sơn 02 ngôi Phạm vũ Linh Ứng nơi Ngài tu học và hành đạo, đạo phong của Ngài đã thể hiện trong tất cả các Phật sự, đã ghi dấu trong tâm khảm của Tăng Ni tín đồ Phật tử trên thành phố Đà Nẵng.
Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng đã làm cho những Tăng Ni, Phật tử hữu duyên phát khởi tín tâm, tu hành tinh tấn, vững bền đạo nghiệp, tiến bước trên đường giải thoát, làm cho cõi đời sáng lạng tăng huy.
Bằng tinh thần phụng sự chúng sanh là cúng dường Chư Phật, hạnh nguyện vô ngã vị tha Hòa Thượng đã để lại cho đời quả pháp vị thanh cao.
Ta-bà, bảy mươi mốt năm tùy duyên hạnh ngộ,
Tròn bốn mươi hai năm Hoằng dương Chánh pháp,
Hòa Thượng đã trùng hưng chốn Tổ,
Thiền môn thắm nhuần cội đức Thiêng liêng.
Thế những tưởng, Hòa thượng còn trụ thế lâu hơn nữa để lãnh đạo Phật giáo Thành phố Đà Nẵng, làm mô phạm chốn rừng thiền, làm ngọn hải đăng, làm kim chỉ nam cho Tăng Ni, Phật tử thành phố Đà Nẵng noi gương, học tập. Nào ngờ đâu: Biển nghiệp thức giờ đây đã lặng sóng. Trời trăng sao trên đỉnh Lăng Già đã in đậm nét vô thường giữa lòng bất diệt. Bên này bờ sanh diệt lời nào đây nói lên cho cùng. Bên kia bờ sanh diệt lời nào đây nói lên cho tận. Mây trắng phủ mờ trăng Bát nhã. Hoa tiễn đưa phủ cả lối về! Thế mới biết! Ta bà cõi tạm. Sống gửi thác về. Tịnh độ là quê. Niết bàn chơn cảnh.
truyniem-117
Giờ đây!
Linh Ứng đất trời mờ mịt
Mưa tuôn ngăn cả lối đi
Thiên Long thầm thì cung tiễn
Ngài vào thế giới vô vi
Dẫu biết !
Một phút vô thường,
huyễn thân tạm xả,
Ta bà hóa mãn pháp thân,
Tịnh thổ rụng hoa Ưu đàm,
Tuỳ duyên ứng hiện,
đến đi vô ngại,
Như những cánh nhạn giữa trời không, Hòa Thượng đã an nhiên thâu thần thị tịch, để lại cho đời tiếc nuối ngậm ngùi. Ôi tấm gương đạo hạnh sáng ngời. Thế là Hòa thượng đã tròn xong Phật sự, từ bỏ huyễn thân trong cõi tạm, đi vào cõi Niết bàn bất sanh bất diệt. Sự ra đi của Hòa thượng trong lúc này, quả là một mất mát to lớn đối với Giáo hội, đối với chư Tăng Ni, Phật tử, nhất là hàng hậu học, những người mới phát tâm xuất gia, cần phải nương nhờ nơi ân đức của Ngài. Nhưng từ đây gương sáng về giới hạnh và tinh thần phục vụ Ðạo pháp của Ngài vẫn còn lưu mãi với thế gian, trong tâm tư ký ức của những người con Phật và trong lịch sử Phật giáo Đà Nẵng hiện tại và mai sau. Kính nguyện cầu Giác linh Hòa thượng Cao Ðăng Phật Quốc, Thượng phẩm Thượng sanh, đắc Vô sanh Pháp nhẫn, nhiên hậu hoàn đáo ta bà, hướng dẫn hậu lai theo hạnh nguyện lợi sanh, báo ân Phật đức mà cố Hòa thượng đã vạch ra từ độ ấy.
Xin Giác linh Hòa thượng gia hộ cho Ban Trị sự Phật giáo Đà Nẵng, luôn đoàn kết, hòa hợp, Phật sự tiến hành thuận Lợi. Tăng Ni, Phật tử mọi nơi, an tâm tu học. Môn đồ Tứ chúng khắp miền, vững mạnh tín tâm. Đạo pháp nở hoa, dân tộc trường tồn, chúng sanh an lạc,.
Giờ nầy, toàn Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng kính xin bái biệt Hòa thượng.
NAM MÔ TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TAM THẾ, GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ THƯỜNG TRỰC ỦY VIÊN, ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ TRỊ SỰ BAN TRƯỞNG BAN, KHAI SƠN TRÚ TRÌ LINH ỨNG TAM TỰ HÚY THƯỢNG ĐỒNG HẠ NGUYỆN TỰ THIỆN NGUYỆN HIỆU BẢO TỊNH HỒ CÔNG HÒA THƯỢNG GIÁC LINH THÙY TỪ CHỨNG GIÁM.

Bài mới đăng

Comments are closed.