Tiểu sử Hoà thượng THÍCH THIỆN TOÀN (1950 – 2023)

Facebookmail

Cố Trưởng lão Hoà thượng THÍCH THIỆN TOÀN

Tiểu sử Hoà thượng THÍCH THIỆN TOÀN (1950 – 2023)

• Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
• Uỷ viên Ban Tăng Tăng sự TW GHPGVN
• Phó Trưởng Ban Thường trực Ban HDPTTW GHPGVN
• Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng
• Nguyên Hiệu trưởng Trường TCPH Đà Nẵng
• Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê
• Ủy viên UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng
• Trú trì Chùa Thanh Hà, quận Thanh Khê, tp. Đà Nẵng
• Trú trì Chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng
I. THÂN THẾ:
Hòa thượng Pháp danh Nguyên Hoàng, Pháp tự Thích Thiện Toàn, Pháp hiệu là Quang Chơn, thế danh Nguyễn Đức Huy, thuộc thế hệ thứ 10 Thiền phái Liễu Quán, nối pháp đời thứ 44 dòng Lâm Tế Chánh Tông. Hòa thượng thọ sanh ngày 20 tháng 2 năm Canh Dần (1950) trong một gia đình gia giáo, có nề nếp đạo đức vững chắc và kính tin Tam Bảo tại thôn Tân Tây, xã Tiên Thọ, huyện Tiên phước, tỉnh Quảng Nam.
Hòa thượng là con trai thứ hai trong gia đình có chín anh em (06 trai, 03 gái), thân phụ là cụ ông Nguyễn Đức Quang, Pháp danh: Nhuận Vinh. Năm 1975, cụ Ông xuất gia với Đại Lão Hoà thượng Thích Từ Ý, Pháp tự Thích Thiện Minh, hiệu Quang Tánh, nguyên Uỷ viên Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, Chánh Đại Diện Phật giáo huyện Tiên Phước, Trú trì chùa Thọ Quang, thôn 3, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Thân mẫu là cụ bà Hồ Thị A, Pháp danh Tịnh Đàm.

II. THỜI KỲ XUẤT GIA HỌC ĐẠO:
Thuở nhỏ, Hòa thượng là người rất thông minh sáng dạ, hiếu học và hiền lương nên được mọi người thương quý. Mặc dù sinh ra nhằm thời đất nước chiến tranh loạn lạc, nhất là tại quê hương Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, nhưng Hoà thượng vẫn giữ tâm hướng Phật. Tuy đời sống khó khăn, Ngài vẫn thường xuyên theo song thân lên chùa làng tụng kinh, lễ Phật, và tỏ ra là người có túc duyên sâu dày đối với Phật pháp.Năm 16 tuổi (1966), duyên lành hội đủ, được sự ái hộ của song thân, Ngài đã phát tâm xuất gia, cầu đạo với Đại lão Hòa thượng thượng Từ hạ Ý, tại Chùa Hòa An, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, được ban pháp danh Nguyên Hoàng.
Cuối năm 1966, Ngài được Hòa thượng Bổn sư gởi ra tu học tại Chùa An Lạc, thành phố Hội An với Thượng Tọa Thích Hành Sơn. Năm 1967, Ngài xuống tu học tại chùa Pháp Bảo với Hòa Thượng Thích Trí Minh.
Năm 1969-1971, Ngài tham học tại Phật học viện Bảo Tịnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Năm 1970, Ngài được Hòa thượng Bổn sư cho thọ giới Sa Di tại Đại Giới Đàn Vĩnh Gia, do Hòa thượng Thích Giác Nhiên làm Đàn đầu Hòa thượng, được ban pháp tự là Thích Thiện Toàn.
Năm 1971-1974, Hòa Thượng là học Tăng tại Phật học viện Liễu Quán, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Năm 1973, Hòa thượng được Bổn sư cho thọ Cụ túc giới tại Đại Giới Đàn Phước Huệ thuộc Phật học viện Hải Đức Nha Trang do Trưởng lão Hòa thượng Thích Phúc Hộ làm Đường đầu Hòa thượng và được ban Pháp hiệu Quang Chơn. Cũng trong năm này, Hoà thượng tốt nghiệp tú tài và tiếp tục theo học tại Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn.
Sau năm 1975, Viện Đại học Vạn Hạnh giải thể, Hoà thượng trở về tu học tại thành phố Tam Kỳ, được Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam tín cử đảm nhiệm chức vụ Trú trì Chùa Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
Năm 1980, Hoà thượng tham dự An cư kết Hạ cùng với chư Tôn Đức Tăng tại chùa Phổ Đà, thành phố Đà Nẵng.
Năm 1984, trường Cao cấp Phật học Việt Nam (nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh) khai giảng khoá đầu tiên, Hoà thượng tiếp tục theo học và tốt nghiệp Cử nhân Phật học vào năm 1988.
Năm 1985, Hòa thượng đảnh lễ cầu y chỉ với Đại lão Hòa Thượng thượng Thiện hạ Duyên để thuận duyên hành đạo.
Năm 1989, Hoà thượng tốt nghiệp Cử nhân Ngữ văn tại Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 1991, Hòa thượng tốt nghiệp Cao học (Thạc sĩ) khoa Sử tại Viện Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

III. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO:
1. Tham gia công tác Phật sự:
Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập. Đến tháng 5 năm 1982, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng lần thứ nhất, Hòa Thượng được suy cử vào Ủy viên Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam Đà Nẵng trong suốt 2 nhiệm kỳ 1982 – 1987, 1987 – 1992.
Năm 1992, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng nhiệm kỳ III (1992-1997), Hòa thượng được Đại hội suy cử giữ chức vụ Chánh Thư ký tỉnh Giáo hội. Cũng trong thời gian này, Hòa Thượng đảm nhiệm chức vụ Hiệu phó Trường Cơ bản Phật học Quảng Nam Đà Nẵng và tham gia giảng dạy tại 2 trường Phật học Đà Nẵng và Tam Kỳ.
Năm 1994 – 1997, Hòa Thượng là Ủy viên Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.
Năm 1992, Hoà thượng được suy cử Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nhiệm kỳ 1992-1997.
Năm 1994, Hòa Thượng được Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam Đà Nẵng bổ nhiệm Trụ trì chùa Thanh Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Năm 1997, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được chia tách thành hai đơn vị hành chính là thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương và tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng. Đến năm 2007, sau khi Hòa Thượng Hiệu trưởng Thích Từ Mẫn viên tịch, Hòa thượng được Giáo hội bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng.
Năm 2002, Hòa thượng giữ chức vụ Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó Chánh đại diện Phật giáo quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2002 – 2007, Ngài được Đại hội tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng Tọa.
Năm 2004, Hòa thượng được bầu làm đại biểu Hội Đồng Nhân Dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 – 2009.
Năm 2007, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ III (2007-2012), Hòa thượng được Đại hội suy cử giữ chức vụ Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử.
Năm 2008, Hòa thượng làm Chánh chủ khảo tại Đại giới đàn Trí Thủ do Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng tổ chức.
Năm 2012, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ IV (2012-2017), Hòa thượng được Đại hội suy cử giữ chức vụ Phó Trưởng Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử.
Năm 2013, Hòa thượng được cung thỉnh làm Đệ Tam Tôn chứng tại Đại Giới Đàn Phước Trí do Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng tổ chức.
Năm 2016, Ngài được Đại hội Đại biểu Phật giáo quận Thanh Khê suy cử chức vụ Trưởng Ban Trị sự nhiệm kỳ 2016-2021
Năm 2017, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017-2022), Ngài được Đại hội suy cử giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử.
Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022, Ngài được Đại hội tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng.
Từ năm 2017 đến nay, Hoà thượng đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN.
Năm 2018, Hòa thượng được cung thỉnh làm Giáo thọ A-xà-lê tại Đại Giới Đàn Tôn Thắng do Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng tổ chức.
Năm 2019, Hòa Thượng đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng, Trưởng Ban Trụ trì chùa Pháp Lâm, Trụ sở của Ban Trị Sự GHPGVN tp. Đà Nẵng.
Với tư cách là Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo cấp Quận/Huyện nhiệm kỳ 2021-2026, Ngài đã quan tâm, chỉ đạo Ban Trị sự Phật giáo 7 Quận, Huyện tổ chức Đại hội thành công viên mãn.
Năm 2022, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ VI (2022-2027, Ngài được Đại hội tín nhiệm suy cử chức vụ Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng.

2. Đào tạo Tăng tài, Hoằng pháp lợi sanh:
Hoà thượng là vị Thầy suốt đời tận tuỵ với sự nghiệp Hoằng pháp và Giáo dục Phật giáo. Ngài là vị Giáo Thọ Sư kỳ cựu đối với nhiều thế hệ Tăng Ni, đặc biệt là bộ môn Duy thức học. Có thể nói, thế hệ Tăng Ni trẻ lãnh đạo các cấp Giáo hội tại thành phố Đà nẵng và tỉnh Quảng Nam hiện tại đều là học trò của Ngài, được đào tạo tại Trường Trung cấp Phật học tp. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trước đây. Trong quá trình giảng dạy, Hoà thượng đã dành thời gian biên soạn và dịch nhiều tập giáo án rất công phu làm tài liệu giảng dạy cho Tăng Ni sinh. Các tập giáo án đó hiện nay một số đã được xuất bản thành những bộ sách có giá trị như:
– Nghiên cứu về Duy thức học.
– Giảng giải văn Quy Sơn Cảnh Sách.
– Luận Đại thừa năm uẩn.
– Giảng giải Hai thời công phu.
– Nhân minh luận.
– Kinh Lăng già.
Ngoài việc giảng dạy cho Tăng Ni sinh, Hòa Thượng còn là vị Giáo thọ Sư cho các huynh trưởng bậc Lực của GĐPT Đà Nẵng, là vị Giảng sư thuyết pháp cho các khoá tu của Cư sĩ Phật tử. Ngài còn dành thời gian hướng dẫn Tín đồ thông qua việc chứng minh, tham dự các khóa lễ như: Lễ hội Quán Thế Âm, Đại Lễ Phật Thành đạo, Đại Lễ Phật Đản; ban Đạo từ tại các Đại Lễ Vu Lan, Trai đàn và các Lễ đặt đá hay khánh thành các ngôi tự viện,…
Năm 2012, trên cương vị Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng, Hoà thượng đã khởi xướng mở lớp Trung cấp Phật học dành cho Cư sĩ Phật tử. Đây là lớp Trung cấp Phật học dành cho hàng Cư sĩ tại gia đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng cũng như cả nước. Trên nền tảng đó, trường TCPH Đà Nẵng đã đào tạo được 3 khoá với trên 200 Học viên Cư sĩ đã tốt nghiệp, hiện đang đào tạo khoá IV (2022 – 2025) với 121 Học viên Cư sĩ đang theo học.
Năm 2014, nhận lời cung thỉnh của người học trò cũ là Thượng toạ Thích Đạo Từ, Hoà thượng đã sang Hoa Kỳ thăm viếng nhiều nơi và thuyết pháp tại nhiều đạo tràng tu học.
Với sự đóng góp to lớn của Hòa thượng đối với Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng đã được Hội đồng Trị sự GHPGVN, UBND, UBMTTQVN thành phố tặng nhiều bằng tuyên dương công đức và bằng khen.

3. Công tác xây dựng trùng tu:
Năm 1997, Hòa thượng phát tâm Đại trùng kiến ngôi chùa Thanh Hà và tổ chức Lễ khánh thành vào năm 2002. Ngoài ra, Hòa Thượng còn cố vấn và hỗ trợ tịnh tài xây dựng chùa Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

4. Nhiếp hóa đồ chúng:
Hòa thượng đã truyền Tam quy Ngũ giới cho hàng ngàn Phật tử khắp nơi. Với tinh thần tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Ngài đã thế độ trên 30 vị đệ tử xuất gia kế thừa, hầu hết các đệ tử của Hòa thượng đều có trình độ Phật học lẫn thế học, trong đó nhiều vị đã trưởng thành, đang đảm nhiệm các chức vụ của Giáo hội và Trú trì các tự viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành.

IV. NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI:

Bi giả, nhẫn giả
Nhẫn giả, trí giả
Trí giả, bất động giải thoát viên dung giả
Tịch lặng trên chóp đỉnh cao
Đường hẹp trần gian rũ bỏ
Mênh mang trời rộng tiêu dao
Khứ lai vận hành đã tỏ.

Kể từ sau Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ VI (2022-2027), Hòa thượng trở bệnh, tuy nhiên Ngài vẫn tham dự các khoá lễ, các kỳ họp quan trọng của Giáo hội, động viên chư Tôn đức Ban Trị sự cố gắng hoàn thành các Phật sự, nhắc nhở chư Tăng Ni, Phật tử tu học, trao dồi giới đức, tích cực tham gia các công tác từ thiện để lợi đạo ích đời.

Đầu mùa Phật Đản PL.2567, DL.2023, bệnh tình của Hòa Thượng trở nặng. Mặc dù Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng, môn đồ pháp quyến hết lòng chạy chữa; các Y, Bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Quốc tế Vinmec, Bệnh viện Thống Nhất tp. HCM tận tình chăm sóc. Biết không qua khỏi, sáng ngày 18/3 âm lịch, Ngài bảo đệ tử đưa về chùa Thanh Hà để nhiếp tâm niệm Phật, chế ngự cơn đau. Đến ngày 22/3 Quý Mão (nhằm ngày 11/5/2023), vào lúc 15giờ25 phút, khi hàng đệ tử ngồi xung quanh hộ niệm, Hòa thượng chào mọi người rồi trút hơi thở cuối cùng, an nhiên thâu thần thị tịch nhẹ nhàng như đang đi vào giấc ngủ. Trụ thế 74 năm, hạ lạp 51 năm.

Cuộc đời Hòa Thượng là một tấm gương sáng về đạo hạnh, hết lòng vì đạo với tâm nguyện giữ đạo kiên cố. Đặc biệt, Ngài có công lao rất lớn trong việc Giáo dục, Đào tạo Tăng tài. Tinh thần hoằng pháp lợi sanh của Hòa thượng vẫn sống mãi trong lòng Tăng Ni Phật tử thành phố Đà Nẵng và đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước.

Hôm nay, Hòa Thượng đã đi vào cõi vô tung bất diệt, để lại vô vàn thương tiếc cho Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự, môn đồ pháp quyến và quần chúng Phật tử. Thành kính nguyện cầu Giác linh cố Trưởng lão Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

NAM MÔ TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TỨ THẾ, VIỆT NAM PHẬT GIÁO GIÁO HỘI HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ỦY VIÊN, ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ TRỊ SỰ BAN TRƯỞNG BAN, PHÁP LÂM-THANH HÀ NHỊ TỰ TRÚ TRÌ HÚY THƯỢNG NGUYÊN HẠ HOÀNG TỰ THIỆN TOÀN HIỆU QUANG CHƠN, NGUYỄN CÔNG HÒA THƯỢNG GIÁC LINH THÙY TỪ CHỨNG GIÁM.

Xem thêm Clip những hình ảnh của cố Hoà thượng THÍCH THIỆN TOÀN

BAN TTTT Phật Giáo Đà Nẵng

Bài mới đăng

Comments are closed.