Danh sách nhân sự tân BTS GHPGVN TP.ĐN nhiệm kỳ VI (2022-2027)

Công văn của Hội đồng Trị sự về việc phòng, chống dịch bệnh virus Corona

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ______________________ Số:   027  /CV-HĐTS V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Corona (nCoV) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________ Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020   Kính gửi:  Ban Trị sự GHPGVN...

Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo

 QUỐC HỘILuật số: 02 /2016/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng...

Kỹ năng viết tin, phóng sự

Nếu trước đây, bạn chưa từng viết tin bài, quay phim, chụp ảnh, nhưng bạn có tâm huyết để làm truyền thông Phật giáo, vậy là bạn đã có động lực; Hãy mạnh dạn chuyển tải ý tưởng thành nội dung văn bản, hình ảnh, đó là những xúc tác đầu tiên để làm truyền thông Phật giáo. Cách viết tin, bài như thế nào?...

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 001/QĐ-HĐTS ngày 5-1-2014 của HĐTS GHPGVN) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi, đối tượng điều chỉnh Quy chế này quy định về Người giữ quyền phát ngôn, Người phát ngôn, chế độ phát ngôn, chế độ cung...