BAN TỔ CHỨC TANG LỄ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU LÝ

Thứ tư - 24/01/2018 20:05

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU LÝ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
          THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
                BAN TRỊ SỰ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
Cố Ni Trưởng THÍCH NỮ DIỆU LÝ
  • Chứng minh Phân Ban Ni giới Trung ương
  • Chứng minh Phân Ban Ni giới thành phố Đà Nẵng
  • Nguyên Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng
  • Nguyên Trưởng Phân Ban Ni giới thành phố Đà Nẵng
  • Tọa chủ Chùa Quang Minh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng
A. BAN CHỨNG MINH
Hòa Thượng THÍCH NHƯ THỌ
Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng 
Hòa Thượng THÍCH HUỆ THƯỜNG
Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Hòa Thượng THÍCH TỪ TÁNH
Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN
Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban GDTN GHPGVN tp. Đà Nẵng
 
B. BAN LỄ TANG
Trưởng ban:                
Hòa Thượng THÍCH TRÍ VIÊN
Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tp.ĐN
Phó Trưởng ban:        
Hòa Thượng THÍCH THIỆN TOÀN
Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN
Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban HDPT GHPGVN tp. Đà Nẵng
Hòa Thượng THÍCH LƯU HÒA
Trưởng môn phái Tổ đình Tây Thiên – Thừa Thiên Huế
Thượng Tọa THÍCH TỪ NGHIÊM
Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN
Phó Trưởng BTS kiêm T.Ban Hoằng pháp GHPGVN tp. Đà Nẵng
Đại Đức         THÍCH THÔNG ĐẠO
Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN
Phó Trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tp. Đà Nẵng
Đại Đức         THÍCH THANH NGUYÊN
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Liên Chiểu
Ni Trưởng     THÍCH NỮ DIỆU CẢNH
 Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
 Trưởng Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tp. Đà Nẵng
 Trưởng Phân Ban đặc trách Ni giới tp. Đà Nẵng
Ni Trưởng THÍCH NỮ TỊNH ĐỨC
 Đại diện môn đồ pháp quyến
 Ông    NGUYỄN CAO CƯỜNG
  Phó Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng
  Ông    NGUYỄN KIM
   Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQVN quận Liên Chiểu
Ủy viên:                        
                                         Đại Đức         THÍCH HUỆ CHẤN
                                                Ủy viên thường trực Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                                Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hòa Vang
                                         Đại Đức         THÍCH THÔNG HUỆ
                                                Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                                Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Cẩm Lệ
                                         Đại Đức         THÍCH ĐẠO LỰC
                                                Trưởng Ban Thông tin truyền thông GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                         Đại Đức         THÍCH PHÁP BẢO
                                                Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                                Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN quận Liên Chiểu
                                         Đại Đức         THÍCH PHÁP ĐẠO
                                                Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Liên Chiểu
                                         Đại Đức         THÍCH HUỆ TÁNH
                                                Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Liên Chiểu
                                         Ni sư              THÍCH NỮ DIỆU TÍN
                                                Trú trì Chùa Phục Đán
                                         Sư cô              THÍCH NỮ THANH PHƯƠNG
                                                Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
                                         Sư cô              THÍCH NỮ GIỚI CHƠN
                                                Tri sự Chùa Quang Minh
 
BAN THƯ KÝ:                   Đại Đức          THÍCH CHÚC TÍN
                                                Đại Đức          THÍCH PHÁP CHÂU
                                                Đại Đức          THÍCH NGUYÊN AN
                                                Cư sĩ               TRẦN VĂN HỒNG
                                                Cư sĩ               TRẦN VĂN NHỨT
                                                Cư sĩ               PHAN MINH HẢI
 
THỦ QUỸ:                           Sư cô              THÍCH NỮ CHÚC KIM
                                                Sư cô              THÍCH NỮ GIỚI THUẦN
 
C. CÁC TIỂU BAN:
BAN HÀNH HƯƠNG: 
Ni Trưởng THÍCH NỮ DIỆU THỤC

                                         Ni Trưởng  THÍCH NỮ HẠNH TÂM
BAN NGHI LỄ:             Đại Đức      THÍCH NGUYỆN HOẰNG
 
 
BAN XƯỚNG NGÔN:  Đại Đức          THÍCH TỊNH BẢO
                                         Đại Đức          THÍCH THANH TÂM
                                         Đại Đức          THÍCH NGUYÊN AN
                                         Đại Đức       THÍCH THANH LƯƠNG
                                         Đại Đức         THÍCH QUẢNG PHÁP
BAN TIẾP TÂN:                THƯỜNG TRỰC BTS  GHPGVN QUẬN LIÊN CHIỂU
Ni trưởng       THÍCH NỮ DIỆU CẢNH
Ni trưởng       THÍCH NỮ DIỆU THỤC
Ni trưởng       THÍCH NỮ DIỆU QUẢ
Ni trưởng       THÍCH NỮ DIỆU THUẦN
Ni trưởng       THÍCH NỮ THÔNG ĐẠO
Ni trưởng       THÍCH NỮ HẠNH TÂM
Ni sư               THÍCH NỮ DIỆU TỪ
Ni sư               THÍCH NỮ DIỆU NGUYÊN
BAN TIẾP LỄ:                   
Ni sư               THÍCH NỮ HẠNH TRÍ
Ni sư               THÍCH NỮ DIỆU TÍN
Ni sư               THÍCH NỮ MINH PHƯƠNG
Sư cô              THÍCH NỮ NHẬT MINH
Sư cô              THÍCH NỮ THANH KIỆM
Sư cô              THÍCH NỮ HUỆ BẢO
BAN HÀNH ĐƯỜNG:                 
Ni sư               THÍCH NỮ HẠNH TÍN
Ni sư               THÍCH NỮ DIỆU TRANG
Sư cô              THÍCH NỮ HỒNG BẢO
Sư cô              THÍCH NỮ NHUẬN Ý
Sư cô              THÍCH NỮ TUỆ NHÃ
Sư cô              THÍCH NỮ CHÚC HIỀN
Sư cô              THÍCH NỮ TUỆ THÀNH
Sư cô              THÍCH NỮ TUỆ VY
BAN TRAI SOẠN:            
Sư cô              THÍCH NỮ DIỆU CHÍ
Sư cô              THÍCH NỮ MINH TỊNH
Sư cô              THÍCH NỮ ĐỒNG THÀNH
Sư cô              THÍCH NỮ TUỆ MỸ
Sư cô              THÍCH NỮ MINH THƯỜNG
Sư cô              THÍCH NỮ TỊNH MINH
 
ẨM THỰC:                          Đạo tràng Phật tử chùa Quang Minh
 
CUNG NGHINH VÀ HẦU KIM QUAN:
                                                Sư cô              THÍCH NỮ MINH HIỀN
Sư cô              THÍCH NỮ THANH QUẾ
Sư cô              THÍCH NỮ CHÚC KIM
Sư cô              THÍCH NỮ MINH ANH
Sư cô              THÍCH NỮ MINH NGỘ
Sư cô              THÍCH NỮ MINH TỪ
Và Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng
 
 
 
BAN THỊ GIẢ:                   Sư cô              THÍCH NỮ LIÊN NGUYÊN
                                                Sư cô              THÍCH NỮ THANH PHƯƠNG
                                                Sư cô              THÍCH NỮ LIÊN MAI
                                                Sư cô              THÍCH NỮ LIÊN NHƯ
                                                Sư cô              THÍCH NỮ HỒNG NHUNG
                                                Sư cô              THÍCH NỮ THANH HOÀNG
                                                Sư cô              THÍCH NỮ HỒNG PHƯỚC
                                                Sư cô              THÍCH NỮ MINH TRIẾT
                                                Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng
                                                Và Đạo tràng Phật tử Chùa Bửu Nghiêm
BAN TRẦN THIẾT:          Môn đồ Pháp quyến
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN, ĐƯA ĐÓN, TIẾP TRÚ, YẾT TỔ VÀ XE CUNG THỈNH KIM QUAN LÀM LỄ TRÀ TỲ:          
Đại Đức         THÍCH ĐẠO HẠNH
Đại Đức          THÍCH TRUNG DIỆU
Đại Đức          THÍCH HẠNH TOÀN
Đại Đức          THÍCH CHÂU NGHĨA
Đại Đức          THÍCH THANH PHƯỚC
Và Phật tử chùa Quang Minh
BAN Y TẾ:                           Phật tử            VÕ THỊ THÀNH
                                             Phật tử            VŨ KIM HÀM
 
BAN THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG:        Ban TT-TT GHPGVN tp. Đà Nẵng
BAN QUAY PHIM, NHIẾP ẢNH:                     Cư sĩ   HOÀNG NGỌC QUẢ
BAN KIỂM SOÁT:            Đại Đức THÍCH NGUYỆN HỌC
BAN TRẬT TỰ, GIỮ XE VÀ MÔI TRƯỜNG:
                                                Phân Ban GĐPT Đà Nẵng
                                                Phật tử            PHAN VĂN ĐƯỢC
 

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 64
 
  •   Hôm nay 310
  •   Tháng hiện tại 44,346
  •   Tổng lượt truy cập 5,309,537