Bộ Nội Vụ: Công văn gửi các tổ chức tôn giáo v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Facebookmail

Công văn gửi các tổ chức tôn giáo v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Bài mới đăng

Comments are closed.