Cáo phó: Đại Đức Thích Thị Minh giám tự Chùa Từ Tôn viên tịch

Facebookmail

CÁO PHÓ

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hải Châu
– chùa Từ Tôn
– Môn đồ pháp quyến.

Vô cùng kính tiếc báo tin:

Đại Đức THÍCH THỊ MINH

Giám Tự chùa Từ Tôn, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng,

do tuổi cao sức yếu cố Đại đức đã thu thần viên tịch

vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2020

(nhằm ngày 11 tháng 10 năm Canh Tý),

tại chùa Từ Tôn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
– Trụ thế: 78 năm
– Hạ lạp: 07 năm
Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 14 giờ 00 ngày 26 tháng 11 năm 2020 (nhằm ngày 12 tháng 10 năm Canh Tý).
– Kim quan được tôn trí tại chùa Từ Tôn, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Lễ viếng bắt đầu vào lúc 17 giờ 00 ngày 26 tháng 11 năm 2020 (nhằm ngày 12 tháng 10 năm Canh Tý).
Lễ Cung tống kim quan được cử hành lúc 05 giờ 00 ngày 29 tháng 11 năm 2020 (nhằm ngày 15 tháng 10 năm Canh Tý), sau đó cung tiễn kim quan Cố Đại Đức nhập tháp tại xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Nay Cáo Phó
TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN HẢI CHÂU
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN

Thượng Tọa THÍCH TỪ NGHIÊM

TM. Ban Tổ Chức
Trưởng Ban
TT. Thích Từ Nghiêm

Bài mới đăng

Comments are closed.