Đà Nẵng : Chùa Phổ Hiền tổ chức Đàn tràng Dược Sư Thất Châu Cầu an đầu năm Xuân Quý Mão – 2023.

Facebookmail

Với mục đích cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Sáng ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão ( 08/02/2023),  chùa Phổ Hiền – số 02 Trần Huy Liệu phường Khuê Trung quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Đàn tràng Dược Sư Thất Châu Cầu an đầu năm Xuân Quý Mão 2023.

Quang lâm chứng minh niêm hương cầu nguyện pháp hội có Hòa thượng Thích Huệ Thường; HT Thích Trí Viên – Đồng Thành viên HĐCM – CM BTS GHPGVN Tp. Đà Nẵng; HT Thích Huệ Chỉnh – CM BTS GHPGVN quận Cẩm Lệ.

Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Tâm – Trú trì chùa Phổ Hiền – Trưởng ban tổ chức đại lễ đã cung thỉnh thượng tọa Thích Tịnh Chơn – Trú trì chùa Nam Định Tp. Đà Nẵng đương vi đệ nhất sám chủ đàn tràng; Đệ nhị sám chủ: Thượng tọa Thích Thông Đạo – Trú trì chùa Bà Đa Tp. Đà Nẵng; Đệ tam sám chủ: Thượng tọa Thích Nghiêm Thiện – Chùa Phổ Đà Tp. Đà Nẵng; Đệ tứ sám chủ : Thượng tọa Thích Thông Huệ – Trú trì chùa Huệ Quang quận Cẩm Lệ Tp. Đà Nẵng; Đệ ngũ sám chủ : Thượng tọa Thích Đạo Lực – Trú trì chùa Tân Thành Tp. Đà Nẵng; Đệ lục sám chủ : Thượng tọa Thích Thông Đạo – Trú trì chùa Tân Thái Tp. Đà Nẵng ; Đệ thất sám chủ : Thượng tọa Thích Thông Thể – Trú trì chùa Thuận Thành Tp. Đà Nẵng cùng chư tăng ni tổng cộng 49 vị. Đại đức Thích Đạo Tâm – Trú trì chùa Thạch Quang Tp. Đà Nẵng đương vi công văn đàn tràng.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chư tôn đức cử hành nghi lễ cầu quốc thái dân an, quý Phật tử các giới đồng trì tụng kinh Dược Sư cầu nguyện.

Sau phần nghi lễ, đãi lao cho Ni trưởng trú trì, Sư cô Thích Nữ Minh Hiền – Tri sự chùa Phổ Hiền – Phó ban tổ chức đại lễ đã dâng lời tác bạch và cúng dường trai tăng đến chư tôn đức.

Một số hình ảnh ghi nhận được :

Tin, ảnh : Quảng Không – Ban TT-TT PG Đà Nẵng.

Bài mới đăng

Comments are closed.