Hải Châu: Chư Tôn đức Tăng Ni thành phố tác pháp an cư kiết hạ PL. 2567 – DL. 2023

Facebookmail

Theo Tỳ Ni luật tạng, an cư là sinh mạng tồn tại của chánh pháp được duy trì bằng đời sống thanh tịnh và hòa hợp của Tăng đoàn. Chừng nào đệ tử Phật còn nhiệt thành trong phận sự an cư ba tháng thì bấy giờ chánh pháp vẫn còn là sức sống phong phú để mọi người quy ngưỡng và xây dựng một thế giới an lành.

Theo tinh thần đó, sáng ngày 16 tháng 4 năm Quý Mão (03/6/2023), toàn thể chư Tăng, Ni các chùa vân tập tại các Trụ xứ An cư của thành phố đồng loạt tác pháp an cư, bắt đầu mùa Kiết hạ Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023.

Tại trường hạ Trụ xứ chùa Phổ Đà (340 đường Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), đúng vào lúc 7h00, chư Tăng tập trung tại Tổ đường, thay mặt Ban Tăng sự, TT. Thích Thông Đạo – UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo thành phố, Phó ban Tăng sự trình danh sách chư hành giả An cư. Tiếp sau đó, HT. Thích Trí Viên – TV HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN thành phố Đà niêm hương đảnh lễ Tam Bảo, chư vị Tổ sư, 378 hành giả Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện cử hành nghi thức thọ pháp an cư theo truyền thống.

Tại buổi lễ, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh cùng chư Ni đại diện Ni bộ trang nghiêm trước đại tăng dâng lời tác bạch thỉnh cầu giới pháp.
Sáng cùng ngày, tại Tổ đình Sư Nữ Bảo Quang (48 đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), 195 chư Ni cử hành lễ tác pháp An cư như luật định trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh – UV HĐTS, UV TT PBNG TƯ, Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới thành phố.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Nguyện Pháp – Ngọc Quả

Bài mới đăng

Comments are closed.