Hải Châu : Chùa Bảo Quang tổ chức đại lễ Trai đàn cầu siêu bạt độ chẩn tế

Facebookmail

Thể theo tinh thần uống nước nhớ nguồn, cứ ba năm một lần vào dịp tiết Thanh minh, chùa Bảo Quang số 48 Núi Thành, quận Hải Châu Tp. Đà Nẵng kiến lập đàn tràng cầu siêu giải oan, cúng dường trai tăng, phóng sanh bố thí … làm các hạnh lành mong cầu âm siêu dương thịnh, thế giới hòa bình nhà nhà ấm no hạnh phúc, vạn loại chúng sanh đồng triêm pháp nhũ.

Sáng ngày 07/05/2023 (nhằm ngày 18/03 Quý Mão) lễ hưng tác thượng tam đại tràng phan, phần mở đầu cho đại lễ trai đàn với mục đích báo cáo hồn thiêng sông núi, nguyện cầu cho đại lễ được thành tựu viên mãn đã khai khởi đại lễ Trai đàn cầu siêu bạt độ chẩn tế trong 2 ngày 07-08/05/2023 ( nhằm ngày 18-19/03 Quý Mão ) tại chùa Bảo Quang năm nay.

Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh – Trưởng Phân ban Ni giới Tp. Đà Nẵng – Trú trì chùa Bảo Quang quận Hải Châu – Trưởng ban tổ chức đại lễ đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Như Thọ; HT Thích Huệ Thường; HT Thích Trí Viên đồng Thành viên HĐCM – CM BTS GHPGVN Tp. Đà Nẵng quang lâm chứng minh niêm hương cầu nguyện.

Sám chủ đàn tràng Ban tổ chức cung thỉnh thượng tọa Thích Nghiêm Quảng – Trú trì chùa Diệu Pháp Tp. Đà Nẵng đương vi đệ nhất sám chủ; Đệ nhị sám chủ: Thượng tọa Thích Nghiêm Thiện – chùa Phổ Đà Tp. Đà Nẵng; Cung thỉnh Hòa thượng Thích Trí Viên – Tọa chủ chùa Pháp Hội Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Huệ Chấn – trú trì chùa Hưng Quang Tp. Đà Nẵng đương vi pháp sư trai đàn; Đại đức Thích Đạo Tâm – Trú trì chùa Thạch Quang Tp. Đà Nẵng đương vi công văn trai đàn cùng chư vị kinh sư.

Theo chương trình đại lễ của ngày thứ nhất, sau phần cung an chức sự, Ban kinh sư đã cử hành nghi lễ khai kinh bạch Phật, thỉnh Tiên Diện đại sĩ, đề phan vị, thỉnh linh và pháp hội cúng dường trai tăng. Chiều cùng ngày là nghi lễ Hành đàn bạt độ và cung thỉnh Hòa thượng Thích Trí Viên đăng đàn thuyết pháp độ linh.

Ngày thứ hai của đại lễ, cung thỉnh Thượng tọa Thích Huệ Chấn có thời pháp thoại đến Phật tử tham dự đại lễ với đề tài “ Ý nghĩa Trai đàn “. Tiếp đó, ban kinh sư cử hành nghi lễ cúng ngọ, tiến ngoại đàn, phóng chư sanh loại, tiến linh. Chiều cùng ngày nghi lễ đăng đàn chẩn tế vạn loại âm linh cô hồn đã khép lại chương trình đại lễ Trai đàn cầu siêu bạt độ chẩn tế.

Một số hình ảnh ghi nhận được :

 

Cũng trong dịp này chùa đã đến thăm, tặng 300 suất ăn và sữa đến trung tâm điều dưỡng người tâm thần tại Quảng Nam. Thăm và tặng 100 phần quà cho hội người khiếm thị quận Hải châu.

Tin, ảnh : Thanh Quế – Ngọc Quả – Ban TT-TT PG Đà Nẵng.

Bài mới đăng

Comments are closed.