Hải Châu : Chùa Tam Bảo tổ chức lễ Đặt Bát Cầu An đầu xuân Tân Sửu – DL. 2021

Facebookmail

Sáng ngày rằm tháng Giêng năm Tân Sửu ( 26/02/2021 ) chùa Tam Bảo số 323 Phan Châu Trinh, phường bình Hiên, Quận Hải Châu TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ đặt bát rằm tháng giêng, Lễ cầu an, chúc phúc tạo duyên lành đến đạo hữu phật tử khắp nơi tề tựu về dự lễ.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Pháp Cao – UV HĐTS GHPGVN – Phó Ban Trị Sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng, chư tăng các chùa tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam và chư tăng chùa Tam Bảo Đà Nẵng.

Chương trình được Đại đức Thích Pháp Hiếu , Trụ trì chùa Tam Bảo chủ đạo tôn trí lễ và hội diễn ra trong suốt 2 ngày . Ngày đầu tiên bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến 24 giờ đêm với Lễ thọ đầu đà thức trọn đêm rằm để tưởng niệm công đức Đức Phật và để phật tử công phu tu tập, luận đạo , hái hoa phật pháp … Ngày thứ hai cúng chư vị tổ có công tạo dựng ngôi tự tam bảo cùng hiệp kỵ chư hương linh thờ tự trong chùa.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Viêng Xay Phom Ma Chanh – Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng – cùng phu nhân và các chuyên gia Lào công tác tại Đà nẵng, các em sinh viên Lào, sinh viên Thái Lan đang học tập tại các trường đại học ở Đà Nẵng đã thể hiện sự kết nối quan hệ hữu nghị các nước láng giềng có cùng chung văn hóa thờ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cùng giống nhau tụng kinh Pali. Trong buổi lễ quí chư tăng đã tụng kinh ban lời đạo hạnh chúc phúc ông tổng lãnh sự cùng phu nhân và phái đoàn, các bạn sinh viên học tập thành tựu để về quê hương xây dựng đóng góp cho đất nước các bạn. Tất cả mọi người tham dự đều được rải nước từ tâm trong lời kinh và buột chỉ vào tay chúc phúc an lành đến từng người .

Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy có ba phần thuộc về người bố thí: “Ở đây, này các Tỳ-kheo, người bố thí, trước khi bố thí, ý được vui lòng; trong khi bố thí, tâm được tịnh tín; sau khi bố thí, cảm thấy hoan hỷ. Đây là ba phần của người bố thí”.

Trong kinh Đức Phật dạy khi cúng dường muốn được công đức phước báu rộng lớn, thù thắng cần thành tựu ba tâm: trước khi cúng dường, ý được vui lòng; trong khi bố thí thì được tịnh tín, và sau khi cúng dường thì cảm thấy hoan hỷ.

Người đệ tử Phật khi cúng dường muốn thành tựu được công đức phước báu rộng lớn cần thành tựu ba tâm như lời Đức Phật dạy

# Hướng tâm trước khi cúng dường

“Trước khi cúng dường chúng ta hướng tâm cho đất nước được hòa bình, hạnh phúc, ai cũng vui lòng về việc đất nước được hòa bình, Phật Pháp được thịnh hưng, nhân dân được an lạc”. Đó là những mong muốn rất thiết thực của người đệ tử Phật với tinh thần báo Tứ trọng ân trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

# Trong khi cúng dường, chúng ta thành kính cúng dường chư Tăng

“Các Phật tử đã được tu học, được chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nghiệp tại chùa cho nên trong khi cúng dường, các Phật tử hoàn toàn tịnh tín với Phật, Pháp, Tăng”. Người đệ tử Phật có lòng tịnh tín đối với Tam Bảo là do chúng ta có lòng tin đối với Đức Phật – bậc Giác ngộ cao quý; lòng tin đối với Pháp do thực hành rốt ráo đúng lời Đức Phật dạy, được kết quả bớt khổ, an vui; và lòng tin đối với Tăng là do chúng ta thấy chư Tăng nghiêm trì tu tập, trì giới phạm hạnh, thực hành đúng giới Pháp, không còn hoài nghi đối với sự thực hành Pháp của chư Tăng. Cho nên trong lúc sớt bát tâm được tịnh tín.

Cúng dường vật thực đến chư tỳ kheo, chư tỳ kheo tăng: hạnh của người xuất gia là hạnh khất thực, thời Đức Phật, suốt đời Đức Phật sống bằng hạnh khất thực, hàng ngày Đức Phật ôm bát đi vào trong làng đi khất thực, xin ăn, các đệ tử của Phật cũng thế, bây giờ thời Phật giáo nguyên thủy cũng vậy, ở các nước quốc giáo nhất là nước Miến Điện, Thái Lan… các sư vẫn ôm bát ra đường, vẫn còn duy trì hạnh khất thực như thời Đức Phật.

Các Phật tử được chư Tăng hứa khả, thọ nhận vật phẩm cúng dường thì các Phật tử hoan hỷ với ý là cầu nguyện cho đất nước, tịnh tín với chư Tăng nên sau khi cúng dường, các Phật tử rất hoan hỷ”. Với lời chú nguyện của chư Tăng, chúng ta hoan hỷ và tin rằng lời mong cầu cho đất nước thái hòa, nhân dân an lạc, Phật Pháp được hưng thịnh sẽ được thành tựu.

Tin, ảnh : Chùa Tam Bảo Đà Nẵng

Bài mới đăng

Comments are closed.