Hải Châu : Đạo tràng AMITA chùa Pháp Lâm, Phòng VHPPG Quảng Châu Tp. Đà Nẵng cúng dường gần 2.000 bộ Pháp y Ca sa nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL. 2567 – DL. 2023.

Facebookmail

Dâng y cúng dường từ lâu đã trở thành truyền thống thiêng liêng đối với người Phật tử. Truyền thống tốt đẹp này có từ thời Đức Phật còn tại thế. Hàng năm, khi mùa Vu Lan báo hiếu về, trong khi những bậc xuất gia chuẩn bị cho ngày lễ Tự tứ trọng đại, thì người cư sĩ Phật tử tại gia lại cẩn thận lựa những nếp vải hoại sắc dâng lên cúng dường chư Tăng Ni, hồi hướng trọn vẹn công đức báo hiếu cha mẹ nhân mùa Vu Lan thắng hội.

Với mong muốn tạo duyên lành cho quý Phật tử tô bồi phước đức với Tam bảo nhân mùa Vu Lan thắng hội, tự tứ mãn hạ, Đại đức Thích Tịnh Hòa – Ủy viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Hải Châu – Trưởng ban Hộ tự chùa Pháp Lâm cùng Đạo tràng AMITA chùa Pháp Lâm, Phòng Văn hóa phẩm Phật giáo Quảng Châu Tp. Đà Nẵng vận động các Phật tử trong và ngoài nước tổ chức dâng cúng gần 2.000 bộ Pháp y Ca sa lên chư tôn đức Tăng Ni nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL. 2567 – DL. 2023.

Đoàn dâng cúng tại chùa Pháp Lâm và các trú xứ an cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gần 600 bộ, tại chùa Từ Đàm thành phố Huế 1.400 bộ.

Một số hình ảnh ghi nhận :

Tin, ảnh : Đạo tràng AMITA chùa Pháp Lâm

Bài mới đăng

Comments are closed.