Hải Châu : Phái đoàn Ban Trị sự Phật giáo thành phố tham dự Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 do Ban Tôn giáo thành phố tổ chức.

Facebookmail

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, chiều ngày 24/10/2023 tại hội trường khách sạn Công đoàn Thanh Bình, số 02 đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Ban Tôn giáo thành phố tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố.

Đại diện lãnh đạo chính quyền tham dự và chủ trì hội nghị có: PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, giảng viên cao cấp Viện Tôn giáo tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bà Mai Thị Thu – Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng; bà Trần Thị Mẫn – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tp. Đà Nẵng; ông Nguyễn Cao Cường – Trưởng Ban Tôn giáo thành phố; ông Nguyễn Hoàng Mẫn – Phó Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an thành phố.

Đoàn Ban Trị sự Phật giáo thành phố tham dự Hội nghị có Hòa thượng Thích Từ Nghiêm – UV HĐTS GHPGVN – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng làm trưởng đoàn, chư tôn đức thường trực BTS thành phố cùng đại diện chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Nguyễn Cao Cường thay mặt cho lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố, xin chào mừng và chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý vị chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố về dự hội nghị.

Ông cho biết : “ Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo. Trong đó khẳng định “tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các tôn giáo với sự nghiệp chung”. Đặc biệt, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo … Phát huy các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước”.

Để tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, trên lĩnh vực tôn giáo, Nhà nước đã ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là những văn bản quy phạm pháp luật rất quan trọng, có rất nhiều điểm mới, tiến bộ, thể hiện tính công khai, dân chủ và phù hợp với Hiến pháp 2013…”

Tiếp đó, PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, giảng viên cao cấp Viện Tôn giáo tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trình bày và phổ biến chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo đến các chức sắc, chức việc tham dự hội nghị.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh : Quảng Không – Ban TT-TT PG Đà Nẵng

Bài mới đăng

Comments are closed.