Hải Châu : Pháp thoại “ Ý nghĩa trai đàn “ tại chùa Bảo Quang nhân đại lễ Trai đàn cầu siêu bạt độ chẩn tế.

Facebookmail

Sáng ngày 08/05/2023 (nhằm ngày 19/03 Quý Mão) ngày thứ 2 của đại lễ Trai đàn cầu siêu bạt độ chẩn tế tại chùa Bảo Quang, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh – Trưởng Phân ban Ni giới Tp. Đà Nẵng – Trú trì chùa Bảo Quang quận Hải Châu – Trưởng ban tổ chức đại lễ đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Huệ Chấn – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hòa Vang – Trú trì chùa Hưng Quang Tp. Đà Nẵng đương vi pháp sư trai đàn có thời pháp thoại đến Phật tử tham dự đại lễ với đề tài “ Ý nghĩa Trai đàn “.

Thượng tọa Thích Huệ Chấn cho đại chúng biết duyên khởi trai đàn : “ Theo kinh Phật thuyết Đà La Ni cứu bạt ngạ quỷ diệm khẩu – Một ngày nọ Tôn già A Nan là thị giả theo Đức Phật về ở tại tịnh xá Ni Câu Luật Na, phía nam thành Ca tỳ La vệ. Đến đêm vào canh ba thấy có một ngạ quỷ tên là Diệm Khẩu, thân thể ốm yếu, trong miệng lửa cháy đỏ đến trước tôn giả A Nan nói: “ Sau ba ngày nữa mạng sống của Thầy sẽ hết, thác sanh vào loài quỷ ”. A Nan nghe nói sợ quá và hỏi: “ Sau khi tôi chết sanh vào ngạ quỷ, phải làm điều gì mới hết ? ” – Ngạ quỷ nói: “ Sáng sớm ngày mai Thầy có thể bố thí nước uống thức ăn cho trăm ngàn na do tha hằng hà sa số ngạ quỷ, bố thí cho vô lượng Bà la môn tiên, các vị quỷ thần, những người đã chết lâu xa các lọai ẩm thực thích ứng, lại còn vì ngạ quỷ chúng tôi mà cúng dường Tam Bảo, thì Thầy được tăng thêm tuổi thọ, và bọn chúng tôi nhờ đó cũng được lìa cái khổ làm thân ngạ quỷ. Sáng hôm sau, Ngài A Nan đem việc ấy trình Đức Phật và hỏi nguyên do. Đức Phật giải thích xong dạy ngài A Nan phương pháp cứu giúp.“

Trai đàn nghĩa là Đàn chay. Trai, là chỉ tổ chức cúng lễ hoàn toàn dùng đồ thực phẩm hoa quả, đèn nến chay tịnh. Đàn, là cách thiết lập hình thức lớn và tuân thủ một nguyên tắc nhất định. Ở đây Đàn tràng tuân thủ theo nguyên tắc bố trí Mạn Đà La của Mật tông.

Chẩn tế nghĩa là cấp phát và cứu giúp. Đây là một hình thức Bố thí cho cõi âm. Vì vậy, để người trong Âm giới hưởng được lợi lạc, không còn bị đói khổ hành hạ mà nhẹ nhàng siêu thoát, chúng ta phải vận dụng Nghi thức Đàn Tràng để đạt đến năng lực vô biên từ Thân – Khẩu – Ý thanh tịnh, mới mong cứu giúp các vong hồn.

Giải oan, Giải là cởi bỏ, oan là oan nghiệp oán thù. Nghĩa là cởi bỏ sự níu kéo oán thù của nhau. Khi sống, ta vô tình hay hữu ý tạo ra hiểu lầm, hay vì u mê, khốn khổ, sân hận đưa đến oán ghét muốn trả thù làm hại nhau v.v… Vì oán hận nhau mà ta cột ta với người khác bằng sợi dây oan nghiệt. Bởi vậy, chỉ có Năng lượng vô biên của Phật pháp được tạo ra bởi sức chú nguyện của chư Tăng trong Đàn Tràng mới mong cắt đứt sợi giây oan khiên nhiều đời nhiều kiếp.

Bạt độ, Bạt là nhổ lên, độ là đi qua. Muốn thuyền qua được bờ bên kia, ta phải nhổ cái neo cắm, đã cột chặt chiếc thuyền vào bờ bên này. Ta muốn Hương linh của chúng ta thoát mình ra khỏi những ràng buộc trong oan khiên nghiệp chướng nhiều đời để lên được bến bờ giải thoát, ta phải giúp họ nhổ sạch gốc rễ lầm lỗi. Do tham lam, do sân hận, do si mê mà ta như cái cây, càng sống càng đâm rễ bám sâu vào mảnh đất của tội lỗi nghiệp chướng. Không nhờ đàn tràng với sức mạnh của công năng tập thể, ta không nhổ sạch được gốc rễ tội chướng.”

Theo giáo lý nhà Phật, đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ, sự từ bi này không chỉ đối với người sống mà còn với người chết, không chỉ từ bi với con người mà còn từ bi với các loài chúng sinh. Chính vì lòng từ bi đó mà lập ra Trai đàn để cầu siêu cho các vong hồn được siêu thoát, hoá giải mọi tai ương hận thù để cuộc sống được ấm no, yên ổn

Ngoài ra đàn lễ chẩn tế còn giúp Phật tử có dịp làm việc bố thí, sanh khởi đạo đức, nuôi dưỡng cho tâm người con Phật ngày càng được rộng lòng từ, biết thương yêu muôn loài vạn vật. Từ đó, tập lần xả bỏ những vị kỷ, những ích kỷ cá nhân, những pháp bất thiện như ích kỷ, hung bạo, dữ dằn lần lượt sẽ không còn, mọi người thương yêu nhau tạo sự an lành luôn xuất hiện như trong thế gian.

Một số hình ảnh ghi nhận được :

Tin, ảnh : Thanh Quế – Quảng Không – Ban TT-TT PG Đà Nẵng.

 

Bài mới đăng

Comments are closed.