Hòa Vang: Chư tôn đức Phật giáo huyện An cư tập trung kỳ đầu tiên

Facebookmail

Để cùng nhau nhắc nhở về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng và hầu duy trì phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh, chư Tôn Đức lãnh đạo Phật Giáo huyện Hòa Vang đã chọn ngày 29 (tháng thiếu chọn ngày 28) và ngày 14  hàng tháng tập hợp toàn thể chúng Tăng trú xứ tại huyện để an cư tập trung và tụng Kinh Di Giáo.

Trên tinh thần đó, sáng 26/06/2023 (nhằm ngày 29/4 năm Quý Mão), tại văn phòng BTS GHPG huyện  Hòa Vang_chùa Hưng Quang (thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng) chư tôn đức Tăng lãnh đạo BTS và chư hành giả An cư Kiết hạ đã vân tập và thực hiện nghi thức an cư tập trung.

Về chứng minh có Thượng Toạ Thích Huệ Chấn – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng BTS GHPGVN TPĐN, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng, Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Hoà Vang; Thượng Toạ Thích Pháp Ấn – UV Thường trực, Trưởng Ban Phật giáo Quốc Tế GHPGVN TPĐN, Phó trưởng BTS, Trưởng Ban Văn hoá và Thông tin truyền thông GHPGVN huyện Hoà Vang; Đại Đức Thích Thông Diệu – UV Thường trực, Trưởng Ban Kiểm Soát GHPGVN TPĐN, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký GHPGVN huyện Hoà Vang; Đại Đức Thích Hạnh Minh – UV Ban trị sự GHPGVN TPĐN, Phó trưởng ban kiêm Trưởng Ban nghi lễ GHPGVN huyện Hoà Vang cùng chư Đại đức Tăng trú xứ các chùa, Tịnh thất trên địa bàn huyện Hoà Vang.

Đúng vào lúc 9 giờ, toàn thể chư Tăng quang lâm về tại Chánh điện niêm hương, đảnh lễ Tam Bảo và trì tụng kinh Di Giáo.

Tiếp đến, Chư Tăng vân tập về tại giảng đường thực hiện nghi thức quá đường để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, đồng thời tạo duyên lành cho đàn na tín thí đến chốn tòng lâm phát tâm cúng dường tạo phước điền, nghe pháp, và tu tập phước trí.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Tin, ảnh: Châu Nghĩa

Bài mới đăng

Comments are closed.