Hòa Vang: Chùa Hưng Quang Khai Chung Bảng An Cư Kiết Hạ PL.2567- DL.2023

Facebookmail

Theo truyền thống Phật giáo, sau lễ Phật đản là 3 tháng an cư kiết hạ. Đây là khoảng thời gian chư hành giả quay về tu tập, thúc liêm thân tâm, trau dồi tam vô lậu học Giới – Định – Tuệ. Trên tinh thần đó, sáng ngày 04/06/2023 (nhằm ngày 17/4/ Quý Mão), chư Tôn đức hành giả an cư đã vân tập về tại trú xứ chùa Hưng Quang, xã Hòa Phong để tác pháp An cư kiết hạ PL.2567 – DL.2023.

Truyền thống an cư kiết hạ không chỉ có ý nghĩa với chư hành giả an cư mà còn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì mạng mạch Phật pháp. Vì Đức Phật đã dạy: Hãy lấy giới luật làm thầy, Giới luật còn thì Phật pháp còn. Do đó, những tháng ngày cấm túc An cư, hàng xuất gia chẳng những tu tập mà còn nghiêm trì giới luật, phát triển nội lực tự thân, tăng trưởng giới hạnh, công đức đưa đến giác ngộ, giải thoát và đem đến an vui, lợi ích cho nhiều người. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Châu Nghĩa

Bài mới đăng

Comments are closed.