Hòa Vang : Hội thiện nguyện Hương Sen Đà Nẵng cúng dường các chùa đầu năm Nhâm Dần.

Facebookmail

Nhân dịp đầu xuân, nhằm hướng dẫn quý Phật tử nương về ba ngôi báu Phật bảo, pháp bảo, Tăng bảo và tạo phước báu trên bước đường tu tập của mình. Sáng ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần (13/02/2022 ) Ni sư Thích Nữ Nhuận Ý – Trú trì chùa Dương Sơn – Cố vấn Hội thiện nguyện Hương Sen Đà Nẵng đã hướng dẫn Hội thăm viếng, đảnh lễ Tam Bảo và dâng tịnh tài, tịnh vật cúng dường tại các chùa :  Chùa Hưng Quang, chùa Phước Thiện, chùa Hòa Khương, chùa Dương Sơn, chùa Quang Châu , chùa Hòa Phước, chùa Tân Thành, Tịnh thất Phật Quang, Tịnh thất Di Đà, Tịnh thất Liên Hoa  ( Thành phố Đà Nẵng ); chùa Phổ Tịnh, chùa Từ Quang ( Tỉnh Quảng Nam )

Tại các chùa, Cư sĩ Đào Kim Long – Hội trưởng Hội thiện nguyện Hương Sen Đà Nẵng đã dâng lời tác bạch cúng dường, khánh tuế chư Tôn đức và hồi hướng công đức nguyện cầu phong điều vũ thuận, Quốc thái dân an, thế giới hòa bình, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc.

Đây là dịp để các thành viên trong Hội được cúng dường Tam Bảo, gieo trồng việc thiện lành, chuyển hóa nhân xấu thành tốt để đón một năm mới an vui và hạnh phúc. Đồng thời, trước thềm năm mới, được đảnh lễ chư tôn Hòa Thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng, Ni, được nghe lời chỉ dạy từ quý ngài.

Chuyến đi diễn ra trong không khí trang nghiêm, tràn đầy hỷ lạc.

Hình ảnh ghi nhận :

Tin, ảnh : Quảng Không – Ban TTTT PG Đà Nẵng

Bài mới đăng

Comments are closed.