Ngũ Hành Sơn: Chùa Bà Đa quá đường buổi đầu tiên mùa An cư PL.2566

Facebookmail

Sáng ngày 16/5/2022 (16/4 Nhâm Dần), Chư tăng thành phố Đà Nẵng đã vân tập về Trú xứ chùa Phổ Đà (340 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng) tác pháp thọ  An cư PL.2566 – DL.2022.

Vì điều kiện Trú xứ Phổ Đà không đáp ứng cho tất cả chư Tăng tập trung, nên sau khi tham dự lễ Tác pháp An cư, phần lớn chư tăng trở về trú xứ của mình để thực hiện pháp An cư đúng như tinh thần luật nghi.
Tại  trú xứ An cư chùa Bà Đa (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) có 30 hành giả là chư tăng các chùa thuộc môn phong chùa Thuận Thành. Tại đây, chư tăng đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Giải Quang làm Thiền chủ; Thượng tọa Thích Thông Đạo làm Hóa chủ Hạ trường và các chức sự khác cũng được cung cử.

Trong buổi lễ quá đường đầu tiên, Ban Hộ tự và đạo tràng Phật tử chùa Bà Đa đã phát tâm cúng dường Trai tăng và phát nguyện tùng duyên chúng tăng tu học, công phu công quả gieo trồng công đức, hộ trì đạo tràng An cư tịnh tâm tu học .

Hình ảnh ghi nhận :

Tin, ảnh : Chùa Bà Đa

Bài mới đăng

Comments are closed.