Phân Ban Cư Sĩ Phật Tử Tp. Đà Nẵng cúng dường Trường Hạ tại Tp. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

Facebookmail

Sáng ngày 14/06/2020 ( nhằm ngày 23/04 nhuần năm Canh Tý), Phân ban Cư sĩ Phật tử Tp. Đà Nẵng do cư sĩ Trần Xuân Lào – UV BTS GHPGVN Tp. Đà Nẵng – Phó BHD PT kiêm Phó Phân Ban Cư Sĩ GHPGVN Tp. Đà Nẵng làm trưởng đoàn cùng các đạo Tràng : Đạo tràng Pháp Hoa chùa Thạch Quang; Đoàn Phật tử Huyền Cảnh chùa Pháp Lâm; Đoàn Phật Tử Thiện Ái chùa Pháp Lâm; Đoàn Phật tử Thiện Sanh chùa Phổ Đà; Hội cháo Hạnh Nguyện Tp. Đà Nẵng đã tổ chức cúng dường Trường hạ tại Tp. Tam Kỳ, đồng thời thăm và tặng quà đến Hội Từ Thiện Dưỡng Lão Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam.

Hình ảnh ghi nhận :

 

Tin, : Ban TTTT PG Đà Nẵng – Ảnh : Phân ban Cư sĩ Tp. Đà Nẵng

Bài mới đăng

Comments are closed.