Trung Ương Giáo Hội Tăng Già Bhutan gửi điệp văn phân ưu về sự viên tịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Facebookmail


TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI TĂNG GIÀ BHUTAN

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

Điệp Văn Phân Ưu!

Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hoàng Gia Bhutan cùng cộng đồng Phật giáo thế giới để tâm tang trước sự viên tịch của Trưởng lão Thích Nhất Hạnh.

Sự đóng góp của Thầy cho Phật Pháp thông qua các tác phẩm và những bài thuyết giảng hết sức uyên thâm sẽ luôn được nhớ đến trong tình cảm yêu quý. Thầy là tác giả của hơn tám mươi lăm đầu sách về Phật học và suốt cả cuộc đời nỗ lực để tạo dựng Hòa Bình, Tình Yêu Thương, Tỉnh Thức và Sự Hòa Giải.

Trưởng lão Thiền sư đã truyền cảm hứng cho nhiều người trong việc tiếp nối và thực tập theo tinh thần Đức Thế Tôn. Đồng thời, Thiền sư cũng là một trong những người đầu tiên thiết lập trường Đại học Phật giáo Vạn Hạnh tại Sài Gòn.

Chúng tôi xin gửi lời cầu nguyện và thương tiếc sâu sắc đến các hàng đệ tử trong tông môn pháp phái, quý Phật tử cũng như chính phủ và nhân dân Việt Nam.

OM AMI DEWA HRI.

SANGAY DORJI Rinpoche,
Nhiếp chính TW Giáo hội Phật giáo Hoàng gia Bhutan.

Jampel Dorji – Thánh Tạng dịch.

Bài mới đăng

Comments are closed.