Thanh Khê: BAN TỔ CHỨC, CUNG AN CHỨC SỰ VÀ CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU THỤC

Facebookmail
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ GHPGVN

QUẬN THANH KHÊ

————————

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

 

BAN TỔ CHỨC

TANG LỄ CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU THỤC

Nguyên ủy viên thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng

Nguyên Phó ban Ni giới GHPGVN thành phố Đà Nẵng

Nguyên trưởng ban Từ thiện – Xã hội Quận Thanh Khê

Trụ trì chùa Xuân Hòa, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Trụ thế: 82 năm – Hạ lạp: 52 năm

  1. BAN CHỨNG MINH

Hòa Thượng THÍCH NHƯ THỌ

Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng

Hòa Thượng THÍCH HUỆ THƯỜNG

Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng

Hòa Thượng THÍCH TRÍ VIÊN

Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng

Hòa Thượng THÍCH HUỆ THÔNG

Phó ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Quận Thanh Khê

Hòa Thượng THÍCH MINH THÀNH

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Đà Nẵng

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Quận Thanh Khê

  1. BAN TỔ CHỨC:

Trưởng ban:  Hòa Thượng THÍCH TỪ NGHIÊM

                       Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

                       Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng

Phó Trưởng ban điều hành:

                       Hòa thượng THÍCH HUỆ VINH

                       Phó Trưởng Ban – Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP. Đà Nẵng

                       Thượng Tọa THÍCH HẠNH TẤN

                       Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng

                       Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê

                       Thượng Toạ THÍCH ĐẠO LỰC

                       Trưởng Ban TT-TT GHPGVN tp. Đà Nẵng

                        Phó Trưởng ban TT Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê

 

Phó Trưởng ban:

Đại Đức Thích Đạo Hạnh: Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê

Đại Đức Thích Minh Liêm: Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê      

Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh: Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN thành phố Đà Nẵng

Ni Sư Thích Nữ Diệu Tín:Trưởng ban Từ Thiện – Xã hội GHPGVN Quận Thanh Khê ( Đại diện Tông môn pháp phái )

Ông Phạm Ngọc Tuấn: Phó chủ tịch TT UBMTTQVN quận Thanh Khê

Ủy viên:               Thượng Toạ THÍCH THÔNG THỂ

                             Đại Đức THÍCH ĐẠO TÂM

                             Đại Đức THÍCH TÂM LỰC

                             Đại Đức THÍCH PHÁP HẠNH

                             Đại Đức THÍCH THIỆN TỪ

                             Sư Cô THÍCH NỮ HUỆ THÀNH

                             ( Đại diện Môn đồ Pháp quyến )

                             Cư sĩ TRẦN VĂN ĐỨC

                            

BAN THƯ KÝ:   Đại Đức THÍCH PHÁP HIỂN

                             Đại Đức THÍCH THÔNG ĐỊNH

                             Cư sĩ NGUYỄN ĐĂNG HÙNG

THỦ QUỸ:         Đại Đức THÍCH THÔNG TUỆ

 

CÁC TIỂU BAN:

BAN NGHI LỄ: Đại Đức THÍCH ĐẠO TÂM                              

BAN XƯỚNG NGÔN:

                             Đại Đức THÍCH QUẢNG MINH

                             Đại Đức THÍCH THANH TÂM

                             Sư Cô THÍCH NỮ THANH MAI

                             Sư Cô THÍCH NỮ NGUYỆN PHÁP

BAN TIẾP TÂN: CHƯ TÔN ĐỨC THƯỜNG TRỰC BTS GHPGVN QUẬN THANH KHÊ

                             Ni Trưởng THÍCH NỮ DIỆU THUẦN

                             Ni Trưởng THÍCH NỮ DIỆU TỪ

                             Ni Trưởng THÍCH NỮ DIỆU NGUYÊN

BAN CUNG NGHINH VÀ HẦU KIM QUAN: Ni Sư THÍCH NỮ LIÊN NGUYÊN  & Ni sinh trường TCPH TP. Đà Nẵng

BAN HƯƠNG ĐĂNG: Sư Cô THÍCH NỮ HUỆ ĐẠT & Ni chúng chùa Hòa Tiên

BAN THỊ GIẢ:             Ni Sư THÍCH NỮ THANH PHƯƠNG và Ni Sư THÍCH NỮ HUỆ HIẾU

Đạo tràng Phật tử chùa Xuân Hòa

Đạo tràng Phật tử chùa Bửu Nghiêm

BAN TIẾP LỄ:            Ni Sư THÍCH NỮ MINH PHƯƠNG

                                      Ni Sư THÍCH NỮ GIỚI HẢO

                                      Sư Cô THÍCH NỮ MINH HẠNH

                                      Sư Cô THÍCH NỮ MINH HIỀN

                                      Sư Cô THÍCH NỮ CHÚC KIM

 BAN THÔNG SỰ:     Đại Đức THÍCH PHÁP HẠNH

                                      Đại Đức THÍCH CHÂU GIÁC

                                      Đại Đức THÍCH TOÀN NIỆM

                                      Ni Sư THÍCH NỮ HẠNH TÍN

                                      Ni Sư THÍCH NỮ DIỆU TRANG

                                      Gia đình Phật Tử quận Thanh Khê

BAN TRẦN THIẾT:    

Đại Đức THÍCH ĐẠO TÂM

Đại Đức THÍCH THANH TÂM

Cư Sĩ BÙI QUANG MẪN

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN, ĐƯA ĐÓN VÀ TIẾP TRÚ:

Thượng Tọa THÍCH HUỆ THỨC

Đại Đức THÍCH TÂM LỰC

Sư Cô THÍCH NỮ MINH HIỀN

Sư Cô THÍCH NỮ THANH QUẾ

Cư sĩ TRẦN VĂN LAI

BAN ÂM THANH, ÁNH SÁNG: Cư sĩ PHẠM TRƯƠNG CÔNG TRIỀU

                                                         Cư Sĩ HỒ NHƯ PHÚC

BAN Y TẾ:                    TUỆ TĨNH ĐƯỜNG PHÁP LÂM

                                       Bác Sĩ PHẠM THỊ BẠCH YẾN

BAN ẨM THỰC, TRAI SOẠN VÀ HÀNH ĐƯỜNG:

Đạo tràng Phật tử Giới Hương, Ban Hộ tự và các Đạo tràng Phật tử chùa Xuân Hòa      

BAN KIỂM SOÁT:      Đại Đức THÍCH MINH LIÊM và quý vị thành viên Ban Kiểm soát quận Thanh Khê

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG: Cư Sĩ TRẦN VĂN ĐỨC

& quý vị thành viên Ban TTTT GHPGVN quận Thanh Khê

BAN QUAY PHIM CHỤP ẢNH : Cư Sĩ HOÀNG NGỌC QUẢ

BAN TRẬT TỰ:           Cư sĩ PHAN HỮU PHƯỚC

& Phân Ban Gia đình Phật tử Thanh Khê

 

CUNG AN CHỨC SỰ

….. —&– …..

 

CHỨNG MINH

HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ VIÊN –  VIỆN CHỦ CHÙA PHÁP HỘI – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 HÒA THƯỢNG THÍCH MINH THÀNH – TRÚ TRÌ CHÙA VIÊN QUANG – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

SÁM CHỦ

THƯỢNG TỌA THÍCH TỊNH CHƠN: TRÚ TRÌ CHÙA NAM ĐỊNH – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 THƯỢNG TỌA THÍCH NGHIÊM THIỆN: CHÙA PHỔ ĐÀ – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

CHẤP LỆNH

 THƯỢNG TỌA THÍCH PHÁP CHÂU – TRÚ TRÌ CHÙA HUỆ QUANG – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THƯỢNG TỌA THÍCH THÔNG HUỆ – TRÚ TRÌ CHÙA HUỆ QUANG – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THƯỢNG TỌA THÍCH HUỆ CHẤN – TRÚ TRÌ CHÙA HƯNG QUANG – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THƯỢNG TỌA THÍCH THÔNG THỂ – TRÚ TRÌ CHÙA THUẬN THÀNH – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

CÔNG VĂN

 ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐẠO TÂM  – TRÚ TRÌ CHÙA THẠCH QUANG – TP. ĐÀ NẴNG 

 

KINH SƯ

 

                         THƯỢNG TỌA THÍCH NGHIÊM THANH               CHÙA DIỆU PHÁP – TP. ĐÀ NẴNG    

                         ĐẠI ĐỨC THÍCH HUỆ THIỆN                                   THIỀN THẤT TỊNH QUANG – TP. ĐÀ NẴNG    

                          ĐẠI ĐỨC THÍCH HUỆ TÁNH                                    CHÙA NAM HẢI – TP. ĐÀ NẴNG

                          ĐẠI ĐỨC THÍCH TUỆ ĐỨC                                       CHÙA PHÁP HỘI  – TP. ĐÀ NẴNG

                          ĐẠI ĐỨC THÍCH TUỆ MINH                                     CHÙA PHÁP HỘI  – TP. ĐÀ NẴNG

                          ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐẠO NHIẾP                                   CHÙA AN SƠN –  – TP. ĐÀ NẴNG

                          ĐẠI ĐỨC THÍCH THÔNG TUỆ                                 CHÙA VIÊN QUANG – TP. ĐÀ NẴNG

                          ĐẠI ĐỨC THÍCH NGUYỆN HOẰNG                        CHÙA TỊNH QUANG – TP. ĐÀ NẴNG

                          ĐẠI ĐỨC THÍCH TOÀN NIỆM                                  CHÙA THẠCH QUANG – TP. ĐÀ NẴNG

                          ĐẠI ĐỨC THÍCH THÔNG TUỆ                                 CHÙA PHỔ QUANG – TP. ĐÀ NẴNG

                                                                        BAN NHẠC LỄ THÀNH PHỐ HUẾ

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU THỤC

  • Nguyên ủy viên thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng
  • Nguyên Phó ban Ni giới GHPGVN thành phố Đà Nẵng
  • Nguyên Trưởng ban Từ Thiện – Xã Hội Quận Thanh Khê
  • Trụ trì chùa Xuân Hòa, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

* Ngày 17 tháng 4 năm Quý Mão ( ngày 04 tháng 6 năm 2023 )

17h00′    : Lễ Nhập Kim quan

18h00′    : Lễ Bạch Phật khai kinh

19h00′    : Cung thỉnh Giác linh an vị

20h00′    : Lễ Thọ tang

* Ngày 18 tháng 4 năm Quý Mão ( ngày 05 tháng 6 năm 2023 )

06h00′ : Cúng trà

07h00′    : Lễ viếng

09h00′    : Cúng ngọ

09h30′    : Cung tiến Giác linh

13h00′    : Lễ viếng

18h00’    : Họp Ban tổ chức Tang lễ

19h00′    : Tụng niệm

 

* Ngày 19 tháng 4 năm Quý Mão( ngày 06 tháng 6 năm 2023 )

06h00′ : Cúng trà

07h00′    : Lễ viếng

09h00′    : Cúng ngọ

09h30′    : Cung tiến Giác linh

13h00′    : Lễ viếng

18h00’    : Họp Ban tổ chức Tang lễ

19h00′    : Tụng niệm

* Ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão ( ngày 07 tháng 6 năm 2023 )

06h00′    : Cúng trà

07h00′    : Lễ viếng

09h00′    : Cúng ngọ

09h30′    : Lễ Sơ dạ – Cung tiến Giác linh

14h00′    : Lễ Tham Phật Yết tổ

19h00′     : Lễ Tưởng niệm ân sư (Có chương trình riêng)

* Ngày 21 tháng 4 năm Quý Mão ( ngày 08 tháng 6 năm 2023 )

 05h00′    : Lễ Phát hành

06h00′    : Lễ Truy niệm  (Có chương trình riêng)

07h00′    : Lễ Cung thỉnh Kim quan thăng thượng giá

08h00′    : Lễ thỉnh Kim quan nhập Trà tỳ tại An Phước Viên

10h00′    : Lễ thỉnh Giác linh an vị

15h00′    : Lễ thỉnh Xá Lợi cố Ni Trưởng  tôn trí Chùa Xuân Hòa.

               * Tạ Phật – Sự hoàn

 

 

 

Bài mới đăng

Comments are closed.