Thanh Khê : Chùa Xuân Hòa tổ chức lễ chung thất trai tuần cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thục

Facebookmail

Trong 2 ngày 20-21/07/2023 ( nhằm ngày 03-04/06 Quý Mão ) tại chùa Xuân Hòa 55/1 Hà Huy Tập, phường Xuân Hà quận Thanh Khê Tp. Đà Nẵng, môn đồ pháp quyến đã long trọng tổ chức lễ chung thất trai tuần cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thục – Nguyên UV thường trực BTS GHPGVN Tp.Đà Nẵng, nguyên Phó Phân ban Ni giới Tp.Đà Nẵng, nguyên Trưởng ban TTXH GHPGVN Tp.Đà Nẵng, Trú trì chùa Xuân Hòa.

 

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh Hòa thượng Thích Trí Viên – Thành viên HĐCM, CM BTS GHPGVN tp. Đà Nẵng; HT Thích Minh Thành – CM BTS GHPGVN tp. Đà Nẵng chứng minh pháp sự. Cung thỉnh Thượng tọa Thích Tịnh Chơn, trú trì chùa Nam Định tp. Đà Nẵng đương vi Đệ nhất Sám chủ; Thượng tọa Thích Nghiêm Thiện, trú xứ chùa Phổ Đà tp. Đà Nẵng đương vi đệ nhị sám chủ; Nhị vị Chấp lệnh : Thượng tọa Thích Thông Thể, trú trì chùa Thuận Thành tp. Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Thông Huệ, trú trì chùa Huệ Quang quận Cẩm Lệ; Đại đức Thích Đạo Tâm, trú trì chùa Thạch Quang tp. Đà Nẵng đương vi công văn cùng chư vị kinh sư.

Theo chương trình ngày thứ nhất lễ chung thất, sau lễ hưng tác thượng phan, Môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhị vị Hòa thượng chứng minh quang lâm niêm hương cầu nguyện. Tiếp đó thực hiện nghi lễ Bạch Phật khai kinh, Thỉnh Tiêu Diện đại sĩ, cung tiến Giác linh. Chiều cùng ngày là nghi lễ Đăng đàn chẩn tế. Tiếp đó vào buổi tối là lễ Hoa đăng tưởng niệm và tụng kinh Kim Cang.

Ngày thứ hai của lễ chung thất, dưới sự chứng minh của chư tôn đức CM BTS, chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN tp Đà Nẵng, chư tôn đức môn phái tổ đình Tường Vân, với lòng thành kính, môn đồ pháp quyến đã thiết lễ trai tăng dâng lên cúng dường chư tôn đức Tăng, ni hiện tiền để tỏ lòng tri ân, đồng nhất tâm hướng về Giác linh ân sư nguyện cầu cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta ba tùy duyên hóa độ.

Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thục thế danh Nguyễn Thị Kim Bằng, pháp danh Tâm Đại, tự Diệu Thục, hiệu Chí Thiện, sinh năm Nhâm Ngọ (1942) trong một gia đình có truyền thống thờ kính Tam Bảo nên từ thuở thiếu thời đã được Đức Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN thượng Giác hạ Nhiên ban cho Pháp danh Tâm Đại.

Ni trưởng thường nói chí nguyện xuất gia với mẹ nhưng không được đồng ý bởi thân mẫu của Ni trưởng sợ con trẻ suy nghĩ chưa chín chắn. Đến năm 20 tuổi (1962), Ni trưởng mới được thân mẫu đồng thuận và được cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Minh – Khai sơn trú trì chùa Bảo Quang (Đà Nẵng) chấp nhận xuất gia tu học. Năm 1965, Ni trưởng được Bổn sư cho thọ giới Sa Di Ni. Năm 1967 thọ Thức Xoa Ma Na giới. Đến năm 1970 Ni trưởng được lãnh thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Vĩnh Gia, chùa Phổ Đà (Đà Nẵng).

Năm 1975, Ni trưởng được cung thỉnh trú trì chùa Xuân Hòa để chăm lo Phật sự, giáo hóa tín đồ Phật tử. Năm 1997, phát nguyện trùng kiến ngôi phạm vũ trang nghiêm. Năm 2005 được Giáo hội tấn phong lên Giáo phẩm Ni sư và năm 2010 được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng. Với công việc Giáo hội, cố Ni trưởng tham gia làm Ủy viên thường trực và Thủ quỹ Ban Trị sự nhiều nhiệm kỳ, luôn góp phần công sức cùng chư Tôn đức hoàn thành các công tác Phật sự.

Là một bậc Tôn túc Ni mô phạm chốn tòng lâm nên Ni trưởng được cung thỉnh vào Hội đồng Thập sư tại các Đàn giới truyền trao giới pháp cho Ni chúng tu học như: Đệ ngũ tôn chứng Đại giới đàn Phước Huệ, Đà Nẵng (1996), Đệ tứ tôn chứng Đại giới đàn Minh Giác, Quảng Nam (2000), Đệ nhị tôn chứng Đại giới đàn Trí Thủ, Đà Nẵng (2008), Giáo thọ A Xà Lê tại Đại giới đàn Phước Trí, Đà Nẵng (2013), Yết Ma A Xà Lê tại Đại giới đàn Tôn Thắng, Đà Nẵng (2018).

Đối với đệ tử xuất gia, Ni trưởng luôn lấy thân giáo để hướng dẫn Ni chúng tu tập, tạo thuận duyên để các đệ tử theo học các Học viện, Trường Trung cấp Phật học. 16 vị đệ tử xuất gia của Ni trưởng hiện đang kế tục chăm lo Phật sự cũng như dấn thân hành đạo khắp nơi.

Trong những tháng ngày bệnh duyên, tâm trí của Ni trưởng rất tinh tường minh mẫn. Khi những việc cần làm đã làm xong, Ni trưởng thuận thế vô thường an nhiên thị tịch lúc 14h20’ ngày 03/6/2023 (16/4/Quý Mão) tại chùa Xuân Hòa, trụ thế 82 năm, hạ lạp 52 năm để lại vô vàn kính tiếc khôn nguôi cho môn đồ pháp quyến.

Một số hình ảnh ghi nhận được :

Tin, ảnh : Quảng Không – Ban TT-TT PG Đà Nẵng

Bài mới đăng

Comments are closed.