Thanh Khê: Lễ thỉnh Giác linh cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thục tham yết Phật – Tổ

Facebookmail

Chiều ngày 07/6/2023 (20/4/Quý Mão), BTC Tang lễ cùng môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh Giác linh cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thục – Nguyên UV Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng; Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP. Đà Nẵng; Nguyên Trưởng ban Từ thiện – Xã hội GHPGVN quận Thanh Khê; Trụ trì chùa Xuân Hòa tham yết Phật – Tổ tại Tổ đình Sư Nữ Bảo Quang (48 đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Trước Giác linh đài cố Ni trưởng tôn sư, hương trầm quyện tỏa, Thượng tọa Thích Nghiêm Thiện – Sám chủ lễ tang cử xướng, chư Tôn đức Ban Kinh sư đồng thanh xướng tụng kệ kinh, cử hành nghi thức cung thỉnh Giác linh cố Ni trưởng tham yết Phật – Tổ.

Mây trắng thong dong, bản thể nước từ biển Đông tán tụ

Sương hàn vần vũ, muôn hình hài cùng thế giới vân du.

Chốn Bảo Quang truyền thừa dòng Lâm Tế

Chùa Xuân Hòa kế thế nghiệp Tổ Thầy.

Trong khung cảnh đượm buồn màu hoa, chư Pháp tử Ni trưởng nặng trĩu niềm tiếc thương đã cung thỉnh lư hương, long vị, y bát và di ảnh tháp tùng chư Tôn đức phụng thỉnh Giác linh Ni trưởng tôn sư về chốn Tổ Bảo Quang (48 đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Trở về chốn Tổ là trở về nguồn cội, nơi mà hơn 60 năm trước Ni trưởng gửi thân cửa Phật, nguyện lòng theo thầy xuất gia tầm đạo. Con đường dẫn vào chốn Tổ, chư Ni môn đệ và đạo tràng Phật tử hai hàng phủ phục cung đón Giác linh Ni trưởng lần cuối trở về bái biệt Tổ thầy.

Những hình ảnh ghi nhận được:

Ban TTTT Phật giáo Đà Nẵng

Bài mới đăng

Comments are closed.