Thanh Khê: TIỂU SỬ CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU THỤC (1942 – 2023)

Facebookmail

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU THỤC (1942 – 2023)

  • Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng
  • Nguyên Phó Phân ban Ni giới GHPGVN thành phố Đà Nẵng
  • Nguyên Trưởng ban Từ thiện – Xã hội GHPGVN quận Thanh Khê
  • Trụ trì chùa Xuân Hòa, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

 

**********

1/ Thân thế

Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Kim Bằng, pháp danh Tâm Đại, tự Diệu Thục, hiệu Chí Thiện, sanh năm Nhâm Ngọ (1942). Nguyên quán Hóc Oai rừng dài xứ, Xuân Hòa B, phường An Khê, quận nhì, nay phường Xuân Hà, khối Xuân Đán, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Tứ, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Sỏi. Ni trưởng là con thứ hai trong gia đình có bốn anh chị em.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống thờ kính Tam bảo nên từ thuở thiếu thời, Ni trưởng đã có duyên lành ăn chay, thích niệm Phật, một lòng kính mộ Phật pháp; được đức Đệ nhị Tăng thống GHPGVNTN thượng Giác hạ Nhiên ban cho pháp danh Tâm Đại. Thân phụ mất sớm, từ đó, sớm giác tỉnh cuộc đời là vô thường giả tạm nên Ni trưởng un đúc ý chí xuất ly, quyết noi gương chư Tổ và Kiều Đàm Di Mẫu xuất gia hành đạo giải thoát.

2/ Xuất gia

Ni trưởng thường nói chí nguyện xuất gia với mẹ nhưng không được đồng ý. Bởi thân mẫu của Ni trưởng sợ con trẻ suy nghĩ chưa chín chắn, mà con đường xuất gia cần phải phát tâm rộng lớn, nghị lực phi thường và sự kiên định để vượt qua những thử thách trong đời sống tu học. Đã bao phen xin xuất gia là bấy nhiêu phen đều bị từ chối. Khi nhân duyên chín mùi, rõ sự kiên định về con đường xuất gia, Ni trưởng được từ mẫu đồng thuận. Cho nên, vào năm 20 tuổi (1962), Ni trưởng đã được Bổn sư là cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Minh, khai sơn trú trì chùa Bảo Quang chấp nhận xuất gia tu học.

Sau những năm tháng rèn luyện trong chốn không môn, vào năm 1965 Ni trưởng được Bổn sư cho thọ Sa di ni giới. Hai năm sau, vào năm 1967, thọ Thức xoa ma na giới, tại Giới đàn Thức xoa ma na, được tổ chức tại Chùa Bảo Quang do Ni trưởng Đàm Minh làm Đàn đầu Hòa thượng.

Đến năm 1970, Ni trưởng được lãnh thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Vĩnh Gia, chùa Phổ Đà (Đà Nẵng). Từ đây, giới pháp được châu viên, Ni trưởng bắt đầu thừa đương Phật sự, thừa hành chánh pháp của một bậc Chúng Trung tôn.

3/ Hành đạo

Sau năm tháng cần mẫn tu học, hành trì phạm hạnh, tích lũy tâm đức, cố Ni trưởng tinh chuyên hầu Sư bà Bổn sư, phụ chăm lo công việc chùa và được Bổn sư cho vào Sài Gòn học Sư phạm mẫu giáo sáu tháng, sau đó về lại Bảo Quang phụ trách Ký nhi viện Phật giáo cho đến năm 1975.

Cũng vào năm 1975, Ni trưởng được cung thỉnh trú trì chùa Xuân Hòa – vốn được thành lập năm 1956, do đạo hữu Đặng Bửu Đường và một số đạo hữu xây dựng – tọa lạc tại số 55/1 đường Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, để nêu cao trọng trách “Trú Như Lai xứ, Trì Như Lai tạng”. Ni trưởng luôn luôn chăm lo Phật sự, giáo hóa tín đồ Phật tử, năm 1997, phát nguyện trùng kiến ngôi phạm vũ trang nghiêm tố hảo và tu chỉnh cho đến hôm nay.

Năm 2005 được Giáo hội tấn phong lên giáo phẩm Ni sư và năm 2010 được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng. Với công việc Giáo hội, cố Ni trưởng tham gia làm Ủy viên Thường trực và Thủ quỹ BTS nhiều nhiệm kỳ; luôn luôn góp phần công sức cùng chư Tôn đức để hoàn thành công tác Phật sự.

Ni trưởng luôn lấy Bát Kỉnh Pháp và Lục Hòa Pháp làm trọng. Từ bậc Đại lão cao Tăng cho đến Tỳ kheo trẻ tuổi, Ni trưởng đều cung kính, thật tâm ân cần kính lễ như pháp nên được mọi người kính mến. Là một bậc Tôn túc Ni mô phạm chốn tòng lâm, Ni trưởng được cung thỉnh vào Hội đồng thập sư tại các Đàn giới truyền trao quy giới cho Ni chúng tu học.

Năm 1996 được cung thỉnh làm Đệ ngũ tôn chứng Đại giới đàn Phước Huệ, Đà Nẵng.

Năm 2000 được cung thỉnh làm Đệ tứ tôn chứng Đại giới đàn Minh Giác, tỉnh Quảng Nam.

Năm 2008 được cung thỉnh làm Đệ nhị tôn chứng Đại giới đàn Trí Thủ, Đà Nẵng.

Năm 2013 được cung thỉnh làm Giáo thọ A xà lê Đại giới đàn Phước Trí, Đà Nẵng.

Năm 2018 được cung thỉnh làm Yết ma A xà lê Đại giới đàn Tôn Thắng, Đà Nẵng.

Đối với môn đồ đệ tử xuất gia, Ni trưởng là người thầy mẫu mực, luôn lấy thân giáo để hướng dẫn chúng Ni tu tập, tạo thuận duyên cho các đệ tử theo học Học viện, Trường Trung cấp Phật học để nêu cao chí cả. Đệ tử xuất gia cũng được 16 vị, như Huệ Thành, Huệ Bảo, Huệ Tịnh, Huệ Nghiêm, v.v đang kế tục chăm lo Phật sự cũng như dấn thân hành đạo khắp nơi.

Vốn là người giản dị, từ bi đôn hậu, luôn quan tâm chia sẻ niềm đau nỗi khổ của chúng sanh, Ni trưởng ngoài việc trùng kiến ngôi phạm vũ Xuân Hòa, tiếp Ni độ chúng, còn sát cánh cùng Ni bộ thực hiện nhiều chuyến từ thiện về các tỉnh vùng sâu vùng xa. Vào những lúc thiên tai lũ lụt, Ni trưởng thường xuyên tổ chức những chuyến cứu trợ đến với đồng bào khó khăn. Hàng năm, vào những ngày lễ lớn như Phật đản, Vu lan, Tết Nguyên đán, Ni trưởng đều tổ chức phát quà từ thiện cho đồng bào nghèo tại địa phương và các tỉnh vùng sâu vùng xa một cách miệt mài không gián đoạn.

Bên cạnh đó, ngoài thời gian dành cho Phật sự, cố Ni trưởng luôn nỗ lực trong việc công phu bái sám, trì Kinh niệm Phật. Dẫu trên đôi vai còn nhiều công việc Phật sự, chăm sóc chùa cảnh, nuôi dưỡng Ni chúng, song cố Ni trưởng luôn gìn giữ câu niệm Phật trong nếp sống hằng ngày, để hướng về cảnh giới Tịnh độ. Như vậy, nhờ túc duyên sâu dày với Phật pháp, lấy câu niệm Phật duy trì sớm mai mà trên dưới an hòa, trong ngoài thuận thảo, tín đồ Phật tử một dạ xót thương. Một tiếng chuông chùa ngân lên giữa biển đời tĩnh mịch. Tiếng chuông sao thê lương, như một lời tiễn biệt. Khi tiếng chuông tan vào hư không cũng là lúc tiếng kinh cầu nguyện ngân nga.

Có thể nói, Ni trưởng là một bậc chân tu có đức tính cần kiệm, nếp sống giản dị, mộc mạc chất phác, nghiêm kỷ với chính mình, hòa ái với mọi người; luôn giữ gìn giới hạnh trang nghiêm, được rất nhiều chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử thương kính. Chính nếp sống thanh cao, cần mẫn, giữ niệm tu tập và phụng sự đó mà Đức cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Thể, khai sơn trú trì chùa Thọ Quang (Đà Nẵng) đã ban cho pháp hiệu là Chí Thiện để tán thán công hạnh của cố Ni trưởng.

3/ Năm tháng cuối cùng

Có sinh ắt có tử, đó là định luật muôn đời không ai tránh khỏi. Sinh ly tử biệt vẫn là nỗi đau muôn thuở của kiếp nhân sinh, nhưng đối với người xuất gia thì trần gian là cõi tạm phù hư, cuộc đời là quán trọ ven đường; Tây phương Cực lạc mới là quê hương để trở về, là bảo sở thường trú tịch lạc.

Trong những tháng ngày bệnh duyên, tâm trí Ni trưởng rất tinh tường minh mẫn, vân tập môn đồ đệ tử, nhắc nhở những điều cần làm. Khi những việc cần làm đã làm xong, Ni trưởng thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch vào lúc 14 giờ 20 phút, ngày 16 tháng 4 năm Quý Mão, nhằm ngày 03/6/2023, tại chùa Xuân Hòa, trụ thế 82 tuổi, 52 Hạ lạp. Ni trưởng ra đi để lại vô vàn niềm kính tiếc khôn nguôi cho môn đồ pháp quyến.

Như sợi nắng giữa trời Đông chợt tắt
Thở hương đêm cung tiễn Thầy về ngôi
Trăng cổ độ lung linh trời viễn xứ
Kiếp phù vân in dấu cuộc rong chơi.

Dẫu thế sự phù hư, thế gian như bóng câu qua cửa, các pháp chuyển dịch, lưu chuyển trong dòng chảy vô thường, đâu có pháp nào im lìm bất động trong chuỗi biến thiên ấy. Thế nhưng, một vài nét chấm phá về cuộc đời cố Ni trưởng đã cho chúng ta thấy tâm chí sắt son, không sờn lòng trước mọi biến thiên của cuộc đời ảo mộng; để từ đó, làm tấm gương về công phu bái sám, trì danh niệm Phật, gìn giữ chiếc áo sờn vai giữa biển đời phù hoa cho hàng hậu học noi theo.

Từ nay,

Tháp trắng giữ gìn phần cốt cách

Sen vàng nuôi dưỡng mảnh tinh thần.

Nam mô Tân viên tịch, tự Lâm tế chánh tông tứ thập tam thế, Tường Vân pháp phái, Bảo Quang môn hạ, trùng kiến Xuân Hòa tự trú trì, húy thượng TÂM hạ ĐẠI, tự DIỆU THỤC, hiệu CHÍ THIỆN Ni trưởng giác linh thùy từ chứng giám.

 

Bài mới đăng

Comments are closed.