THÔNG BẠCH Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak Phật Lịch: 2563 – Dương Lịch: 2019

Facebookmail
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  TP. ĐÀ NẴNG
BAN TRỊ SỰ
VP: Chùa Pháp Lâm, 574 Ông Ích Khiêm, ĐN
——————————————-
Số: 17/TB-BTS
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                Đà Nẵng, ngày 22 tháng 3 năm 2019

THÔNG BẠCH 
Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật ĐảnVesak Phật Lịch: 2563 – Dương Lịch: 2019

Kính gởi:  – Chư tôn đức Thành viên Ban Trị sự GHPGVN Thành phố
– Các Ban, ngành trực thuộc Ban Trị Sự GHPGVN Thành phố
– Ban Trị sự GHPGVN các quận/huyện
– Chư Tăng Ni Trú trì các tự viện
– Ban Giám hiệu trường TCPH Đà Nẵng
– Ban Hộ tự, Ban Điều hành Đạo tràng,
– Ban huynh trưởng GĐPT các Tự viện trong thành phố.

                                     NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Hàng năm tất cả Phật tử trên toàn thế giới kỷ niệm ngày Đản sinh của Đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nhằm truyền bá đạo lý Duyên sinh, Vô ngã của các pháp, đồng thời xiển dương giáo lý Trung đạo, vì đó mới thật sự là lộ trình thoát khỏi mọi gian khổ hiểm nguy, hướng về chân trời an vui giải thoát. Những lời dạy của Ngài có giá trị lợi ích thiết thực, là bức thông điệp về hoà bình và hạnh phúc chân thật cho nhân loại từ xa xưa, hôm nay và mãi mãi.
Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc là lễ hội văn hóa quốc tế đã được Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tôn giáo của thế giới vì hòa bình. Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là: Đản sinh, Thành đạo, và nhập Niết bàn, còn được gọi là Đại lễ Tam hợp. Đây là lần thứ 3, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam: Lần thứ nhất năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội; lần thứ hai năm 2014 được tổ chức tại chùa Bái Đính, Ninh Bình.
Phật Đản Vesak 2019 năm nay, được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam và Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”  từ ngày 12-14/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.
– Căn cứ thông bạch số 031/TB-HĐTS ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN về việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2563;
– Căn cứ phiên họp mở rộng của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng ngày  21/3/2019 về việc thống nhất kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak PL.2563 của Phật giáo thành phố Đà Nẵng với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH:       
Thành kính cúng dường Phật Tổ vì đại nguyện cứu độ chúng sanh mà thị hiện trên cõi đời này; thực hành giáo pháp Lục hòa cộng trụ trong phát huy tinh thần tứ chúng đồng tu nhằm phụng sự chánh pháp, góp phần cầu nguyện thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc.
II. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC:
Để Đại Lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc PL.2563-DL.2019 tại Đà Nẵng được tổ chức trang nghiêm, phong phú, đa dạng trong tinh thần quần chúng hóa, lễ hội hóa; Ban Trị Sự GHPGVN tp. Đà Nẵng đề nghị các Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN các quận/huyện; các đơn vị cơ sở của Giáo hội, đồng bào Phật tử thực hiện công tác tổ chức cử hành Đại lễ Phật đản từ ngày 01/4/âl đến 15/4/âl (ngày 05-19/5/2019).
1. Lễ đài, hương án:
a. Lễ đài chính của GHPGVN tp. Đà Nẵng được thiết trí tại Chùa Pháp Lâm (trụ sở Ban Trị sự), 574 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng do Ban Trị sự GHPGVN thành phố và quận Hải Châu đồng thực hiện.
b. Lễ đài chính Ban Trị sự các quận/huyện: Mỗi quận/huyện thiết trí một Lễ đài chính. Địa điểm do Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện hoạch định.
c. Tại các cơ sở tự viện: mỗi đơn vị thiết trí lễ đài, hương án, vườn Lâm Tỳ Ni, v.v.. tùy theo khả năng và điều kiện.
Lưu ý: Các lễ đài, hương án được thực hiện bắt đầu từ ngày 01/4/âl (tức 05/5/2019) và phải hoàn tất trước ngày 08/4/âl (tức 12/5/2019).
2. Treo cờ, băng rôn, biểu ngữ, panô:

 • Cờ, băng rôn, biểu ngữ – được treo tại các Lễ đài, hương án, quyền môn tự viện và tại tư gia đồng bào theo đạo Phật.
 •     Lưu ý: Cờ Phật giáo treo bên phải, cờ Tổ quốc treo phía tay trái từ trong nhìn ra và phải lớn hơn cờ Phật giáo từ 01 đến 02 phân (nếu là cờ lớn).
 • Trên hai đoạn đường dẫn vào Lễ đài chính của GHPGVN thành phố: đường Ông Ích Khiêm (đoạn từ vòng xoay Nguyễn Văn Linh đến ngã tư chợ Cồn) và đường Lê Đình Dương (đoạn từ đường Ông Ích Khiêm đến Phan Chu Trinh), cờ và panô được treo hai bên đường.
 • Tại các con đường lớn dẫn vào Lễ đài chính của các quận/huyện, cờ và panô – được treo hai bên đường, trong cự ly 500m tính từ Lễ đài chính, sau khi Ban Tổ chức các quận/huyện đã đăng ký với chính quyền địa phương cùng cấp.
 • Tại các cơ sở Tự viện, cờ và panô được treo phía trước chùa hoặc hai bên đường, trong cự ly 200m tính từ cổng chùa.
 • Các ban ngành, Ban Trị sự GHPGVN các quận/huyện, quý vị Trú trì, Ban Hộ tự các tự viện có trách nhiệm vận động các Gia đình đạo hữu Phật tử thực hiện việc treo cờ phan, phướng, lồng đèn, v.v… để cúng dường và kỷ niệm sự kiện Đản sinh của Đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca ra đời cách đây 2643 năm.
 •  Thời gian: việc treo cờ, băng rôn, biểu ngữ được thực hiện từ ngày 01/4 âm lịch (tức 05/5/2019) đến hết ngày 16/4 âm lịch (tức 20/5/2019).
 • Nội dung Biểu ngữ, khẩu hiệu, Panô:
 • Biểu ngữ chính: Kính mng Đại L Phđản Vesak PL. 2563 – DL. 2019
  Khẩu hiệu: –Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo  hội.                                      – Phc v chúng sinh là thiết thc cúng dường Chư Pht.
  Panô: Nội dung Đạo Phật đồng hành cùng dân tộc và ca ngợi quê hương đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.
  III. CÁC HOẠT ĐỘNG CÚNG DƯỜNG ĐẠI LỄ:
  1. Thuyết giảng – Nghi lễ: 
  a. Thuyết giảng: Các cơ sở Phật giáo có nhu cầu thuyết giảng liên hệ trước với Thượng tọa Thích Từ Nghiêm – Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tp. Đà Nẵng để tiện việc bố trí giảng sư. Lịch thuyết giảng được bắt đầu từ ngày 08/4/âl đến 14/4/âl.
  b. Nghi lễ: Các đơn vị cung thỉnh nghi lễ liên hệ trước với Thượng tọa Thích Minh Thành – Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN thành phố Đà Nẵng. Lịch cử hành nghi lễ từ ngày 08/4/âl đến 15/4/âl.
  2. Văn hóa, văn nghệ, triễn lãm (từ 1-15/4/âl):
  a. Ban Văn hóa Phật giáo, Ban Thông tin truyền thông và Ban Hoằng pháp Phật giáo thành phố phối hợp tổ chức quảng bá các hình ảnh sinh hoạt văn hóa liên quan đến đại lễ Phật đản. Chương trình Lễ chính thức và Lễ Rước Phật được phát sóng trực tiếp do Ban Thông tin truyền thông chịu trách nhiệm.
  b. Ban Văn hóa Phật giáo và Ban Hướng dẫn Phật tử phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ “Đón Mừng Đại Lễ Vesak PL.2563” trình diễn tại lễ đài chính vào 02 tối 14,15 tháng 4 âm lịch (tức18,19/05/2019).
  c. Ban Văn hóa Phật giáo tổ chức triển lãm các hình ảnh, hiện vật, thư tịch có nội dung nói về các hoạt động Phật sự của Phật giáo thành phố qua các thời kỳ để khơi dậy tấm lòng phụng đạo giúp đời cho khán giả để cùng tiếp tục cống hiến cho Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội.
  3. Từ thiện xã hội: 
  a. Thể hiện tinh thần ban vui, cứu khổ của đạo Phật, quý Tăng Ni và tín đồ Phật tử thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội nên phối hợp với Ban Từ thiện xã hội của GHPGVN thành phố, quận/huyện và các chùa cơ sở để tổ chức xây dựng nhà tình thương, thăm viếng, tặng quà tại các bệnh viện, trại dưỡng lão, người tàn tật, trẻ mồ côi, thương binh liệt sĩ và các đạo hữu Phật tử có công với Đạo pháp đang gặp khó khăn để cùng góp sức thực hiện tốt chương trình “4 An” của thành phố.
  b. Trung tâm Y tế từ thiện Tuệ Tĩnh đường Pháp Lâm và của các tự viện khác phụ trách khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo nhân dịp Đại lễ.
  4. Diễu hành xe hoa Ban Trị sự thành phố:
  a. Số lượng: dự kiến từ 20–30 xe do các Ban ngành, Ban Trị sự GHPGVN các quận/huyện, các tự viện cơ sở hoặc các đạo tràng Phật tử tham gia thực hiện.
  b. Thời hạn đăng ký, hoàn thành:
  – Thời hạn đăng ký: Từ ngày ban hành thông bạch đến hết ngày 15/3/âl (19/4/2019)
  – Thời hạn hoàn thành xe hoa: hạn chót là ngày 11/4/âl (tức 15/5/2019).
  c. Thời gian diễu hành: Từ 17h00 đến 22h00 ngày 13/4/al và ngày 15/4/al
  Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng sẽ có thông tư hướng dẫn cụ thể chi tiết sau khi có chốt số lượng đăng ký
  5. Diễu hành xe hoa tại GHPGVN các quận/huyện:
  Ban Trị sự GHPGVN các quận huyện lập kế hoạch diễu hành xe hoa gồm: Ban Điều hành, thời gian, số lượng xe, địa điểm tập kết, lộ trình, v.v.. trình cơ quan chức năng cấp quận/huyện để xin phép và được hỗ trợ.
  6. Lễ rước Phật Đản sinh (có kế hoạch và chương trình riêng):
  a. Địa điểm:  Chùa Phổ Đà ” Chùa Pháp Lâm.
  b. Thời gian: ngày 14 tháng 4 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 18/5/2019)
  +15h00: Toàn thể Tăng Ni Phật tử vân tập về Chùa Phổ Đà, 340 Phan Châu Trinh.
  +16h00: Cử hành nghi thức Lễ rước Phật.
  +17h00: Khởi hành đi bộ theo lộ trình như dưới đây.
   c. Lộ trình Lễ rước Phật Đản sanh: Chùa Phổ Đà  Phan Châu Trinh  Trưng Nữ Vương  Núi Thành  Duy Tân  Đường 2/9 Nguyễn Văn Linh  Ông Ích Khiêm  Chùa Pháp Lâm.
  d. Các tự viện, tư gia đồng bào theo đạo Phật nằm trên lộ trình Lễ rước Phật tùy nghi – lập hương án trước cổng để vọng bái khi đoàn rước Phật đi ngang qua.
  e. Thành phần tham gia Lễ rước Phật: 
  Toàn thể Chư tôn Thiền đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự, các Ban ngành trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo các quận/huyện, chư Tôn đức Trú trì, Chư Tăng Ni, Ban Giám hiệu và Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng, Ban Hộ tự, Gia đình Phật tử, các đạo tràng tại các cơ sở tự viện trong thành phố.
  IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ:
  a. Tại GHPGVN thành phố:
   Ngày 08/4/âl đến 13/4/âl (12-17/5/2019):
  -Tụng kinh Pháp Hoa tại chùa Pháp Lâm – Lễ đài chính thành phố do Ban Nghi lễ Phật giáo thành phố, chư Tăng và Đạo tràng Phật tử chùa Pháp Lâm phụ trách.
  +14h00 ngày 08/4 âl: Lễ khai kinh, Tụng quyển 1.
  +14h00: Từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 4  năm Kỷ Hợi (13-17/5/2019): Tụng luận phiên.
  -Thượng Tọa Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tp. Đà Nẵng có thư mời đại diện chư tôn đức Tăng ni các tự viện trong thành phố và Ban Giám hiệu trường TCPH điều phối Tăng Ni sinh tham gia tụng kinh cầu nguyện.
  Ngày 13/4 âm lịch (tức ngày 17/5/2019):
  +15h00: Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố và Ban Tổ chức đón tiếp các đoàn đại biểu chính quyền, mặt trận, các cơ quan đoàn thể, các tôn giáo bạn v.v..đến chúc mừng Đại lễ và thăm lễ đài chính của Giáo hội thành phố.
  +17h00: Diễu hành xe hoa
  Ngày 14/4 âm lịch (tức ngày 18/5/2019):
  +15h00: Lễ rước Phật (có chương trình riêng)
  +19h00: Thuyết pháp về ý nghĩa Đại Lễ Phật đản tại Lễ đài chính, do Ban Hoằng pháp GHPGVN tp. Đà Nẵng phụ trách.
  +20h00: Văn nghệ cúng dường Đại lễ do Ban Văn hóa Phật giáo thành phố phụ trách.
  Ngày 15/4 âm lịch (tức ngày 19/05/2019):
  +04h00: Tất cả các tự viện trong toàn thành phố cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã rước lễ Đản sanh.
  +05h00: Các đoàn chư Tôn Đức Tăng Ni, tín đồ, đạo tràng, cư sĩ Phật tử, GĐPT vân tập về Lễ đài chính theo đội ngũ, dẫn đầu là Đại kỳ Phật giáo, biểu ngữ “Kính mừng Đại Lễ Phật Đản Vesak PL.2563–DL.2019” tham dự Lễ chính thức.
  +06h00: Chính thức cử hành Đại Lễ Phật Đản Vesak PL.2563.
  +17h00: Diễu hành xe hoa
  +19h00: Văn nghệ cúng dường Phật đản do Phân ban GĐPT thành phố phụ trách.
  b.Tại GHPGVN các quận/huyện và các tự viện:
  Chương trình Đại lễ Phật đản Vesak PL.2563 tại GHPGVN các quận/huyện và các tự viện bắt đầu từ ngày 01-14/4/âl (05-18/5/2019).
  c. Chương trình L chính thc: 
  + GHPGVN thành phố: được cử hành vào lúc 06h00 ngày 15/4/âl.
  -Phần nghi thức:
 • Cung thỉnh Chư Tôn đức cùng quan khách quang lâm lễ đài
 • Giới thiệu chương trình
 • Niệm Phật
 • Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự
 • Chiêm ngưỡng Quốc kỳ và Phật giáo kỳ
 • Phút tưởng niệm Chư Thánh tử đạo, các anh hùng liệt sĩ
 • Dâng hoa cúng Phật
 • Tuyên đọc Thông điệp Phật đản Vésak 2019 của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc
 • Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2563 của Đức Pháp Chủ GHPGVN
 • Đọc Diễn văn Phật đản PL.2563 của HT. Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN
 • Phát biểu của đại diện chính quyền, mặt trận.
 • -Phần nghi lễ:
 • Cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã
 • Niệm hương Bạch Phật
 • Phút nhập Từ Bi Quán
 • Nghi thức Đản sanh
 • Hồi hướng công đức
 • Thả chim Bồ câu và bóng bay
 • Cảm tạ của Ban tổ chức.
 • GHPGVN các qun/huyn và các tự viện:
  Chương trình Lễ chính thức Đại lễ Phật đản tại GHPGVN các quận/huyện và các tự viện được thực hiện theo đúng chương trình quy định thống nhất cho cả nước theo thông bạch số 031/TB/HĐTS ngày 14/02/2019 của HĐTS GHPGVN. Thời gian cử hành Lễ chính thức do Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện và tự viện quyết định.
  IV. BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ:
 • Thành phần:     
 • Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản GHPGVN Thành phố do Ban Trị Sự GHPGVN thành phố thành lập và chỉ đạo thực hiện (danh sách đính kèm).
 • Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản GHPGVN Quận/huyện do Ban Trị sự GHPGVN các quận/huyện thành lập và chỉ đạo thực hiện.
 • c. Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản tại các tự viện doTrú trì, Ban Hộ tự tại cơ sở thành lập và chỉ đạo thực hiện.
  2. Nhiệm vụ:
  – Lập phương án cụ thể cho ngày Đại lễ, từng tiểu ban có kế hoạch để thực hiện và phối hợp thực hiện chương trình theo phương án chung.
  – Liên lạc, hướng dẫn các đơn vị quận/huyện, các tự viện liên hệ với các cơ quan chức năng để được giúp đỡ. Nếu có những ách tắc phát sinh thì khẩn trương trình Ban Trị sự GHPGVN thành phố để có kế hoạch hỗ trợ.
  V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
  1. Trên cơ sở Thông Bạch này, quý BTS GHPGVN các quận, huyện và Trụ Trì, Ban Hộ tự các chùa cơ sử lập kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563, gửi đăng ký với UBND cùng cấp sở tại để được giúp đỡ.
  2. Về chương trình diễu hành xe hoa, quý Ban báo trình và đăng ký lộ trình với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về số lượng, lộ trình và thời gian để được hỗ trợ.
  3. Liên hệ với các cơ quan thông tấn, truyền thông để đăng ký tổ chức truyền thanh, truyền hình chương trình Đại lễ Phật đản tại địa phương.
  4. Nếu địa phương nào có khó khăn trong việc tổ chức Đại lễ Phật đản, quý Ban cần báo cáo kịp thời về Văn phòng BTS Giáo hội cấp trên (1 cấp) để được hỗ trợ.
  Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng kính mong chư Tôn đức Tăng Ni, các ban ngành trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN các quận/huyện, các tự viện và toàn thể đồng bào Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường công đức, trí tuệ, phát huy tinh thần yêu nước, phục vụ Đạo pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thể hiện tinh thần “Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, “Trang nghiêm thế gian là trang nghiêm Tịnh độ” để việc tổ chức Đại lễ Phật đản Vésak PL.2563 – DL.2019 được thành tựu viên mãn.
  Kính chúc quý vị được mọi sự an lành trong mùa Khánh Đản.
  NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT.
Nơi nhận:
– Như trên “để thực hiện”;
– HĐTS GHPGVN “để báo cáo”;
– UBND, UBMTTQVN, CA tp. Đà Nẵng;
– Ban Tôn giáo tp. Đà Nẵng;
– UBND, UBMTTQ, CA các quận, huyện
– UBND, UBMTTQ, CA phường Nam Dương
         “để kính tường và giúp đỡ”;
– Lưu VP.
TM. BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BANđã ký và đóng dấu Hòa Thượng THÍCH TỪ TÁNH

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VÉSAK LIÊN HIỆP QUỐC PL.2563-DL.2019
(Kèm theo Thông Bạch số     /TB-BTS ngày …./3/2019)

01. CHỨNG MINH:                       – Hòa Thượng            THÍCH NHƯ THỌ
– Hòa Thượng            THÍCH HUỆ THƯỜNG

02. TRƯỞNG BAN:                       Hòa Thượng            THÍCH TỪ TÁNH

03. PHÓ BAN ĐIỀU HÀNH:          Hòa Thượng           THÍCH THIỆN TOÀN
04. PHÓ BAN:                             – Hòa Thượng           THÍCH TRÍ VIÊN
– Thượng Tọa           THÍCH PHÁP CAO
– Thượng Tọa           THÍCH TỪ NGHIÊM
– Thượng Tọa           THÍCH HUỆ VINH
05. ỦY VIÊN:                              – Hòa Thượng           THÍCH ĐỨC TRÍ
– Hòa Thượng           THÍCH HUỆ THÔNG
– Hòa Thượng           THÍCH BỬU THIỆN
– Thượng Tọa           THÍCH MINH THÀNH
– Thượng Tọa           THÍCH QUẢNG TÂM
– Đại Đức                 THÍCH HẠNH TẤN                             – Đại Đức                 THÍCH THÔNG HUỆ
– Đại Đức                 THÍCH HUỆ PHONG                         – Đại Đức                 THÍCH ĐẠO LỰC
– Đại Đức                 THÍCH THANH NGUYÊN                  – Đại Đức                 THÍCH MINH LIÊM
– Ni Trưởng              THÍCH NỮ DIỆU CẢNH                     – Sư Cô                    THÍCH NỮ MINH HIỀN
06. THƯ KÝ :                                 – Đại Đức                 THÍCH CHÚC TÍN
– Đại Đức                 THÍCH PHÁP CHÂU
– Đại Đức                 THÍCH HUỆ CHẤN
– Đại Đức                 THÍCH THANH BẢO
– Đại Đức                 THÍCH TỊNH BẢO
– Đại Đức                 THÍCH HẢI TRÍ
– Cư sĩ                      TRẦN VĂN NHỨT
– Cư sĩ                      TRẦN VĂN HỒNG
– Cư sĩ                      PHAN MINH HẢI
07. THỦ QUỸ:                                 Sư cô            THÍCH NỮ THANH PHƯƠNG
08. CÁC TIỂU BAN CHUYÊN TRÁCH:
8.1. BAN HOẰNG PHÁP:          
Thượng Tọa  THÍCH TỪ NGHIÊM  và quý vị thành viên Ban Hoằng pháp
8.2. BAN NGHI LỄ:            Thượng Tọa  THÍCH MINH THÀNH và quý vị thành viên Ban Nghi lễ
8.3. BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG: Đại ĐứcTHÍCH ĐẠO LỰC và quý vị thành viên Ban Thông tin Truyền thông
8.4. BAN XƯỚNG NGÔN VIÊN: 
                                            – Đại Đức THÍCH CHÚC TÍN (Điều hành Lễ chính thức)
– Đại Đức THÍCH ĐẠO LỰC
– Đại Đức THÍCH THANH BẢO
– Cư sĩ HUỲNH NGỌC LÂM
8.5. BAN THIẾT TRÍ – TRANG HOÀNG LỄ ĐÀI:
– Đại Đức THÍCH TỊNH BẢO  – Trưởng ban
– Thượng Tọa THÍCH QUẢNG TÂM
– Đại Đức THÍCH CHÚC TÍN
– Đại Đức THÍCH NGHIÊM THIỆN
– Đại Đức THÍCH HUỆ THỨC
– Cư sĩ     TRẦN ĐỊNH và GĐPT quận Hải Châu
8.6. BAN TREO CỜ, BĂNG RÔN, PANÔ, ÁP PHÍCH, BIỂU NGỮ:
Đại Đức THÍCH TỊNH BẢO
8.7. BAN VĂN NGHỆ:    Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Tp. Đà Nẵng và Ban Văn hóa GHPGVN tp. Đà Nẵng
8.8. BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI: Ni TrưởngTHÍCH NỮ DIỆU CẢNH và quý vị thành viên Ban Từ thiện Xã hội
8.9. KIỂM SOÁT:            Đại ĐứcTHÍCH HUỆ PHONG và quý vị thành viên Ban Kiểm soát
8.10. BAN VẬN ĐỘNG TÀI CHÁNH: Sư Cô THÍCH NỮ MINH HIỀN và quý vị thành viên Ban Kinh tế Tài chánh
8.11. BAN ĐIỀU HÀNH XE HOA:  
– Đại Đức THÍCH NHUẬN HÒA – Trưởng Ban
– Đại Đức THÍCH THÔNG THỂ
– Đại Đức THÍCH PHÁP ẤN
– Đại Đức THÍCH PHÁP BẢO
– Đại Đức THÍCH MINH LIÊM
8.12. BAN ĐIỀU HÀNH LỄ RƯỚC PHẬT ĐẢN SINH:  
– Đại Đức THÍCH CHÚC TÍN   – Trưởng Ban
– Đại Đức THÍCH HUỆ THỨC
– Đại Đức THÍCH ĐẠO TÍN
– Đại Đức THÍCH NGHIÊM THIỆN
– Đại Đức THÍCH ĐẠO HẠNH
– Gia đình Phật tử quận Hải Châu
8.13. BAN HƯƠNG ĐĂNG:
Thượng Tọa  THÍCH QUẢNG TÂM và chư Tăng chùa Pháp Lâm
8.14. BAN CUNG NGHINH: Đại Đức THÍCH ĐẠO HẠNH và Tăng Ni Sinh Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng
8.15. BAN TRAI SOẠN – ẨM THỰC: Thượng Tọa  THÍCH QUẢNG TÂM tràng Phật tử chùa Pháp Lâm
8.16. BAN THỊ GIẢ:        
– Sư cô THÍCH NỮ GIỚI HẢO
– Sư cô THÍCH NỮ LIÊN NGUYÊN
– Ni Sinh Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng
– Cư sĩ TÔN NỮ THỊ ÁI và Đạo tràng Phật tử chùa Bửu Nghiêm
8.17. BAN TRẬT TỰ:    Cư sĩ HUỲNH NGỌC LÂM Phân ban GĐPT tp. Đà Nẵng
8.18. BAN Y TẾ:            Hòa Thượng THÍCH ĐỨC TRÍ và Tuệ Tĩnh đường Pháp Lâm
8.19. BAN ÂM THANH, ÁNH SÁNG, SÂN KHẤU:
Công ty Âm thanh Ánh sáng Hoàng Long
8.20. BAN LIÊN LẠC VĂN THƯ: Ban Thư ký Ban Trị sự Tp và các quận/huyện

Bài liên quan

Comments are closed.