Thông báo về việc giả danh cấp thẻ chứng nhận Tăng Ni và Phật tử

Facebookmail

Theo thông tin từ Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành, hiện nay có một số doanh nghiệp, đơn vị tự liên hệ với Ban Trị sự GHPGVN các địa phương xin tài trợ cấp thẻ Tăng Ni, Phật tử.

Hội đồng Trị sự GHPGVN thông báo: việc cấp thẻ Tăng Ni, Phật tử chỉ có Hội đồng Trị sự có thẩm quyền cấp thẻ và mới có giá trị. Ngoài ra đều không có giá trị.

Chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử lưu ý nếu có doanh nghiệp, đơn vị nào liên hệ tài trợ việc cấp thẻ Tăng Ni thì không tự ý in thẻ và không cung cấp bất cứ thông tin dữ liệu cá nhân nào.

Nguồn: Phật sự Online

Bài mới đăng

Comments are closed.