Ban tổ chức Lễ tang cố Trưởng lão HT. Thích Thiện Toàn họp rà soát công việc

Facebookmail

Tối ngày 13 tháng 5 năm 2023, Ban tổ chức Lễ tang cố Trưởng lão HT. Thượng Thích Thiện Toàn tổ chức phiên họp đầu tiên.

HT. Thích Từ Nghiêm – Phó ban điều hành Lễ tang, chủ tọa cuộc họp

Quang lâm tham dự có HT. Thích Từ Nghiêm – UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố, Phó ban Điều hành Lễ tang, chủ tọa cuộc họp; TT. Thích Thông Đạo – UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN thành phố, Phó trưởng ban Điều hành Lễ tang, điều phối cuộc họp; chư Tôn đức và các cư sĩ thành viên Ban tổ chức lễ tang tham dự.

TT. Thích Thông Đạo-Phó trưởng ban Điều hành Lễ tang, điều phối cuộc họp

TT. Thích Thông Đạo – điều phối cuộc họp giới thiệu thành phần tham dự, thông qua chương trình cuộc họp và báo cáo khái quát về tình hình tang lễ diễn ra trong ngày đầu tiên tương đối tốt đẹp. Tiếp đó, chư Tôn đức và quý cư sĩ đã có nhiều ý kiến ý chỉ ra một số thiếu sót, sai sót mà trong ngày đầu tiên của lễ tang khó tránh khỏi.

Tại cuộc họp, HT. Thích Từ Nghiêm – Phó ban điều hành, chủ tọa cuộc họp đã phát biểu tán dương tinh thần của chư Tôn đức Tăng Ni và các cư sĩ đã rất nhiệt tâm với công việc mà Ban tổ chức đã giao phó. HT. Thích Từ Nghiêm chia sẻ: “Hòa thượng Trưởng ban Trị sự viên tịch là mất mát vô cùng lớn lao đối với Ban Trị sự PG thành phố giữa lúc nhiệm kỳ mới bắt đầu. Trong lúc đau buồn này, hơn bao giờ hết chúng ta hãy đem hết sức lực, tâm lực cùng nhau lo liệu lễ tang thật viên mãn. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu, còn lại 4 ngày nữa tôi kính mong chư Tôn đức và quý cư sĩ hãy cố gắng hoàn thành trách nhiệm, khắc phục những điểm còn hạn chế để thời gian còn lại tất cả các tiểu ban đều làm tốt phận việc của mình và coi đó như là tấm lòng dâng lên cúng dường Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng”

Chư tôn đức Pháp quyến đóng góp ý kiến


Ban TT-TT PG Đà Nẵng

Bài mới đăng

Comments are closed.