Hòa Vang: Chư tôn đức Phật giáo huyện An cư tập trung kỳ đầu tiên

Facebookmail

Sáng 28/05/2022 (nhằm ngày 28/4 năm Nhâm Dần), tại văn phòng BTS GHPG huyện  Hòa Vang_chùa Hưng Quang (thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng) chư tôn đức Tăng lãnh đạo BTS và chư hành giả An cư Kiết hạ đã Bố-tát tụng giới chung. Đây là buổi lễ an cư tập trung tụng giới do BTS huyện tổ chức sau thời gian đại dịch Covid_19 kéo dài.

Để cùng nhau nhắc nhở về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng và hầu duy trì phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh, Chư Tôn đức lãnh đạo Phật Giáo huyện Hòa Vang đã chọn ngày 29 và ngày 14  hàng tháng tập hợp toàn thể chúng Tăng trú xứ tại huyện để an cư tập trung và tụng Bồ tát giới Phạm Võng.

Bố-tát là dịch âm từ tiếng Sanskrit “Posatha”. Từ này là một dạng hỗn chủng của tiếng Sanskrit Phật giáo, mà tiếng Pāli đọc là Uposatha, và tiếng Sanskrit tiêu chuẩn gọi là Upavasatha. Từ Posatha này có nghĩa là nuôi lớn và duy trì. Trung Hoa dịch ý là trưởng tịnh, trưởng dưỡng, tăng trưởng, thiện túc, tịnh trụ, trưởng trụ, cận trụ, cộng trụ, đoạn, xả. Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỳ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại chánh pháp.

Cũng trong ngày hôm nay, chư Tôn Đức đã thực hành nghi thức quá đường trong 3 tháng An cư Kiết hạ để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, đồng thời tạo duyên lành cho đàn na tín thí đến chốn tòng lâm phát tâm cúng dường tạo phước điền, nghe pháp, và tu tập phước trí.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 

Tin, ảnh: Châu Nghĩa

Bài mới đăng

Comments are closed.