Đà Nẵng: Chùa Tam Bảo hệ phái Nam Tông trang nghiêm tổ chức Lễ cầu siêu các anh hùng Liệt sĩ.

Facebookmail

Ngày 27/7/2021, tại chùa Tam Bảo (323 Phan Châu Trịnh, quận Hải Châu) chư Tăng Đạo tràng An cư hệ phái Nam tông trang nghiêm tổ chức lễ kỳ siêu các anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân.
Quang lâm chủ trì buổi lễ có Đại đức Thích Pháp Hiếu – Trụ trì chùa Tam Bảo cùng chư hành giả tại trú xứ đồng nhất tâm trì tụng kinh Pali – Phạn nguyện cầu quá cố chư hương linh thác sanh vào cảnh giới an lành. Qua buổi lễ, chư tăng còn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của người con Phật đối với các chiến sĩ đã quên đi hạnh phúc riêng mình xả thân vì dân tộc, cũng như vận hết lòng thành nguyện cầu dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ, nhân dân ấm no, đất nước an bình thịnh vượng.

Đạo tràng An cư tại chùa Tam Bảo năm nay gồm có 10 hành giả với thời khóa nghiêm mật, như: Tọa thiền, trì tụng chân kinh, Pháp đàm và nghiên tâm kinh điển… nhằm làm tăng trưởng Giới – Định – Tuệ. Do tình hình dịch bệnh tại thành phố Đà Nẵng diễn biến cũng khá phức tạp, các hành giả tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của nhà nước, của Giáo hội các cấp “không ra ngoài khi không có công việc cần thiết” nên chư tăng còn có thời nhiều hơn nữa trong việc thúc liễm thân tâm trao dồi phạm hạnh.

 

Tin, ảnh: Chùa Tam Bảo

 

Bài mới đăng

Comments are closed.