Thanh Khê: Hình ảnh PG quận cử hành Lễ Phật Đản Vesak PL.2563 – DL. 2019

Facebookmail

Bài mới đăng

Comments are closed.